• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Публикации от и за Рьорих в българската периодика

Публикации от и за Рьорих в българската периодика от 30-те години на ХХ век

Николай Рьорих. „Гласът на народите“. Златорог, 1933 година.

Редакционна бележка. „Николай Рьорих до в. Литературен глас“. Литературен глас, 1933 година.

Николай Рьорих. „Червен кръст на Културата“. Литературен глас, 1933 година.

Николай Рьорих. „Художници на живота“. Литературен глас, 1933 година.

Николай Рьорих. „Знамето на Мира“. Нива, 1935 година.

Леонид Андреев. „Държавата на Рьорих“. Литературен глас, 1933 година.

Проф. Г. Шклявер. „Пактът Рьорих“. Нива, 1935 година.

Сирак Скитник. „Музей на Рьорих“. Слово, 1929 година.

Николай Райнов. „Рьорих и борбата за култура“. Златорог, 1933 година.

Николай Райнов. „Изкуството и войната“. Родно изкуство“, 1940 година.

Борис Георгиев. Изкуството и живота. „Възраждане“, кн. 1/1923, с.29-32.

Литературен глас, редакционно. „Пътешествията на Борис Георгиев в Индия“. Литературен глас, 1932 година.

Борис Георгиев. „През джунглите на Индия към великия Николай Рьорих в Хималаите“. Литературен глас, 1934 година.

Васил Стоилов. „Николай Рьорих“. Родно изкуство, 1940 година.

 

Публикации от и за Рьорих в българската периодика от 70-те и 80-те години на ХХ век:

Святослав Рьорих. „Изкуството възпитава“. Разговор на Светла Лефтерова със Святослав Рьорих за в. Народна Култура, 1978 година.

Святослав Рьорих. „Бдение над красотата“. Интервю на Иван Балабанов за в. Литературен фронт, 1981 година.

Евтимий Търновски – слава и гордост на своята епоха, Паметно тържество в старопрестолния град. Статия на Мария Колева във в. Народна Култура, 1978 година.

Васил Стоилов. „Николай Рьорих – викинг на културата“. Вечерни новини, 1978 година.