• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Вечер, посветена на юбилеите на Николай Рьорих, Елена Рьорих и Святослав Рьорих

Maytreya Pobediliat malka fragment saitНа 16 декември 2014 година в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя юбилейна вечер, посветена на 140-годишнината от рождението на Николай Рьорих, 135-годишнината от рождението на Елена Рьорих и 110-годишнината на Святослав Рьорих. Организатори на проявата бяха Центърът за източни езици и култури (ЦИЕК) на СУ, Клонът на Международния Център „Рьорих“ в България и Националното сдружение „Рьорих“.

Николай Рьорих (1874-1947) е велик руски художник, учен, мислител, пътешественик, обществен деец. Съпругата му Елена Рьорих (1879-1954) е изтъкнат руски философ, музикант и писател. По-малкият им син Святослав Рьорих (1904-1993) е забележителен художник, учен естествоизпитател, мислител, обществен деец. И тримата имат огромен принос в руската и световната култура на ХХ век.

Вечерта бе открита с представянето на запис от Златния фонд на БНР, в който Святослав Рьорих говори за личността на своя баща. Записът е направен през април 1978 година в София, когато в рамките на Колоквиум „Културата и хармоничното развитие на личността“ (със специална секция, посветена на Николай Рьорих) Святослав Рьорих Yubil vecher 16-12-14 IMG 4536 smallизнася свой доклад за Николай Рьорих. Колоквиумът е организиран от Научно-изследователския институт за култура към Комитета за култура и БАН в рамките на Програмата „Николай Константинович Рьорих“. Святослав Рьорих подчертава, че Николай Рьорих е бил изключителен, уникален човек, съединил в себе си не само качествата на художник, писател, учен, изследовател, пътешественик, но и високите духовни и човешки качества на по-съвършения човек, които са привличали към него талантливи и изтъкнати дейци на науката, културата и изкуството от цял свят.

Николай Рьорих е една от най-ярките фигури в руската култура на ХХ век със световна известност – това отбеляза директорът на ЦИЕК, проф., дфн Александър Федотов в своето слово, посветено на този забележителен творец. Той представи жизнения път и творчество на Н. К. Рьорих и обърна особено внимание на неговата живопис, срещата с която не може да не вълнува и вдъхновява. Посетилите Хималаите знаят, обърна внимание А. Федотов, че цветовете в картините от хималайския цикъл на Н. Рьорих са реални. В своето слово ръководителят на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България и председател на Национално сдружение „Рьорих“ Марга Куцарова посочи, че семейство Рьорих има огромен принос за сближаването и изграждането на дълбоки връзки между две велики култури – руската и индийската. Това неизменно е подчертавано не само от първия министър-председател на независима Индия – Джавахарлал Неру, от Индира Ганди, но и от всички по-сетнешни ръководители на Индия до днес. Тези прекрасни и дълбоки връзки са залог за мира и значителното бъдещо културно развитие на двете страни.

Yubil vecher 16-12-14 IMG 4537 smallСемейство Рьорих са обичали много своята Родина, те са й посветили редица свои произведения и са мечтаели плодовете на техния труд да станат достояние на руския народ. Волята на своите родители успява да изпълни Святослав Рьорих, който основава през 1989 година в Москва Международния Център „Рьорих“ (МЦР). Днес Музеят „Н. К. Рьорих“ на МЦР притежава най-богатата колекция от картини на Николай и Святослав Рьорих в света. За времето от своето основаване МЦР успя да се утвърди като крупен международен културен център, той е с неправителствен статус, което му дава възможност за пряко сътрудничество с редица учени, културни дейци и международни организации от цял свят. Днес, в нелеки времена, МЦР продължава успешно своята дейност; благодарение на него отново е повдигнат в международен мащаб Пактът Рьорих и неговата основопалагаща идея за Мир чрез Култура.

Святослав Рьорих има значителна роля за сближаването на културата на България с индийската и руската култура, предвид този му принос през 1978 година му е връчен българският орден „Кирил и Методий“ І степен. На вниманието на присъстващите бе представен още един запис, отново от Златния фонд на БНР, нYubil vecher 16-12-14 IMG 4531 smallа част от лекцията на Святослав Рьорих пред Експедиционен клуб – ЮНЕСКО през април 1978 година в София. В края на своята лекция, като отговаря на въпрос какво е неговото впечатление от българската култура и изкуство, Святослав Рьорих казва: „Аз много обичам България, вярвам в достиженията на България. Обичам българския народ, обичам го по много причини. И знам, че именно тук, в България, ще има голям разцвет на културата и, може би, на духовните знания“.

Святослав Рьорих е наричан в Индия Риши, което означава мъдрец. Николай Рьорих е определян като Махариши, велик мъдрец. Това отношение от страна на културната общественост в Индия изразява древното разбиране, съхранено и до днес, че великото изкуство на Риши е източник на знания и истина. В рамките на вечерта М. Куцарова представи картини на Николай Рьорих (сериите „Майтрея“ и „Знамената на Изтока“), създадени от художника по време на знаменитата му Централноазиатска експедиция (1923-1928).

 Д-р Людмила Класанова от Националната галерия за чуждестранно изкуство (НГЧИ) представи на гостите богатството от оригинални картини на Николай Рьорих, с Yubil vecher 16-12-14 IMG 4547 smallкоито разполага НГЧИ в София. Това са над 240 картини от Хималайския цикъл на художника и шест негови големи платна, сред които такава картина, като „Хълмът на Тара“. Галерията разполага и с три шедьовъра на Святослав Рьорих, в това число портрет от С. Рьорих на неговия баща. Л. Класанова запозна с каталога от картини на Николай Рьорих в НГЧИ, издаден през 2012 година от Галерията, благодарение на спомоществователството на Международния Център „Рьорих“ и научната и методологична помощ на неговите сътрудници. Л. Класанова разказа за историята на създаването на зала „Рьорих“ в НГЧИ през 2005 година и осъществяваната през годините от НГЧИ и Национално сдружение „Рьорих“ дейност в нея, представяща различни аспекти от творчеството на четиримата Рьорих. НГЧИ (съответно и зала „Рьорих“) бе закрита за цялостен ремонт през декември 2012 година. Откриването на Галерията, а заедно с това и на възможността да бъдат видени от широката публика в София картините на Николай Рьорих и Святослав Рьорих, предстои.