• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Вечер, посветена на юбилеите на Николай Рьорих, Елена Рьорих и Святослав Рьорих

Maytreya Pobediliat malka fragment saitНа 16 декември 2014 година в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя юбилейна вечер, посветена на 140-годишнината от рождението на Николай Рьорих, 135-годишнината от рождението на Елена Рьорих и 110-годишнината на Святослав Рьорих. Организатори на проявата бяха Центърът за източни езици и култури (ЦИЕК) на СУ, Клонът на Международния Център „Рьорих“ в България и Националното сдружение „Рьорих“.

Николай Рьорих (1874-1947) е велик руски художник, учен, мислител, пътешественик, обществен деец. Съпругата му Елена Рьорих (1879-1954) е изтъкнат руски философ, музикант и писател. По-малкият им син Святослав Рьорих (1904-1993) е забележителен художник, учен естествоизпитател, мислител, обществен деец. И тримата имат огромен принос в руската и световната култура на ХХ век.

Вечерта бе открита с представянето на запис от Златния фонд на БНР, в който Святослав Рьорих говори за личността на своя баща. Записът е направен през април 1978 година в София, когато в рамките на Колоквиум „Културата и хармоничното развитие на личността“ (със специална секция, посветена на Николай Рьорих) Святослав Рьорих Yubil vecher 16-12-14 IMG 4536 smallизнася свой доклад за Николай Рьорих. Колоквиумът е организиран от Научно-изследователския институт за култура към Комитета за култура и БАН в рамките на Програмата „Николай Константинович Рьорих“. Святослав Рьорих подчертава, че Николай Рьорих е бил изключителен, уникален човек, съединил в себе си не само качествата на художник, писател, учен, изследовател, пътешественик, но и високите духовни и човешки качества на по-съвършения човек, които са привличали към него талантливи и изтъкнати дейци на науката, културата и изкуството от цял свят.

Николай Рьорих е една от най-ярките фигури в руската култура на ХХ век със световна известност – това отбеляза директорът на ЦИЕК, проф., дфн Александър Федотов в своето слово, посветено на този забележителен творец. Той представи жизнения път и творчество на Н. К. Рьорих и обърна особено внимание на неговата живопис, срещата с която не може да не вълнува и вдъхновява. Посетилите Хималаите знаят, обърна внимание А. Федотов, че цветовете в картините от хималайския цикъл на Н. Рьорих са реални. В своето слово ръководителят на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България и председател на Национално сдружение „Рьорих“ Марга Куцарова посочи, че семейство Рьорих има огромен принос за сближаването и изграждането на дълбоки връзки между две велики култури – руската и индийската. Това неизменно е подчертавано не само от първия министър-председател на независима Индия – Джавахарлал Неру, от Индира Ганди, но и от всички по-сетнешни ръководители на Индия до днес. Тези прекрасни и дълбоки връзки са залог за мира и значителното бъдещо културно развитие на двете страни.

Yubil vecher 16-12-14 IMG 4537 smallСемейство Рьорих са обичали много своята Родина, те са й посветили редица свои произведения и са мечтаели плодовете на техния труд да станат достояние на руския народ. Волята на своите родители успява да изпълни Святослав Рьорих, който основава през 1989 година в Москва Международния Център „Рьорих“ (МЦР). Днес Музеят „Н. К. Рьорих“ на МЦР притежава най-богатата колекция от картини на Николай и Святослав Рьорих в света. За времето от своето основаване МЦР успя да се утвърди като крупен международен културен център, той е с неправителствен статус, което му дава възможност за пряко сътрудничество с редица учени, културни дейци и международни организации от цял свят. Днес, в нелеки времена, МЦР продължава успешно своята дейност; благодарение на него отново е повдигнат в международен мащаб Пактът Рьорих и неговата основопалагаща идея за Мир чрез Култура.

Святослав Рьорих има значителна роля за сближаването на културата на България с индийската и руската култура, предвид този му принос през 1978 година му е връчен българският орден „Кирил и Методий“ І степен. На вниманието на присъстващите бе представен още един запис, отново от Златния фонд на БНР, нYubil vecher 16-12-14 IMG 4531 smallа част от лекцията на Святослав Рьорих пред Експедиционен клуб – ЮНЕСКО през април 1978 година в София. В края на своята лекция, като отговаря на въпрос какво е неговото впечатление от българската култура и изкуство, Святослав Рьорих казва: „Аз много обичам България, вярвам в достиженията на България. Обичам българския народ, обичам го по много причини. И знам, че именно тук, в България, ще има голям разцвет на културата и, може би, на духовните знания“.

Святослав Рьорих е наричан в Индия Риши, което означава мъдрец. Николай Рьорих е определян като Махариши, велик мъдрец. Това отношение от страна на културната общественост в Индия изразява древното разбиране, съхранено и до днес, че великото изкуство на Риши е източник на знания и истина. В рамките на вечерта М. Куцарова представи картини на Николай Рьорих (сериите „Майтрея“ и „Знамената на Изтока“), създадени от художника по време на знаменитата му Централноазиатска експедиция (1923-1928).

 Д-р Людмила Класанова от Националната галерия за чуждестранно изкуство (НГЧИ) представи на гостите богатството от оригинални картини на Николай Рьорих, с Yubil vecher 16-12-14 IMG 4547 smallкоито разполага НГЧИ в София. Това са над 240 картини от Хималайския цикъл на художника и шест негови големи платна, сред които такава картина, като „Хълмът на Тара“. Галерията разполага и с три шедьовъра на Святослав Рьорих, в това число портрет от С. Рьорих на неговия баща. Л. Класанова запозна с каталога от картини на Николай Рьорих в НГЧИ, издаден през 2012 година от Галерията, благодарение на спомоществователството на Международния Център „Рьорих“ и научната и методологична помощ на неговите сътрудници. Л. Класанова разказа за историята на създаването на зала „Рьорих“ в НГЧИ през 2005 година и осъществяваната през годините от НГЧИ и Национално сдружение „Рьорих“ дейност в нея, представяща различни аспекти от творчеството на четиримата Рьорих. НГЧИ (съответно и зала „Рьорих“) бе закрита за цялостен ремонт през декември 2012 година. Откриването на Галерията, а заедно с това и на възможността да бъдат видени от широката публика в София картините на Николай Рьорих и Святослав Рьорих, предстои.