• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Международeн Център „Рьорих“


   Международният Център „Рьорих“ е международна неправителствена организация, асоциирана към Департамента за обществена информация на ООН. Той е също така институционален член на Международния съвет на музеите (ИКОМ), член е на Общоевропейската федерация за културно наследство „Европа Ностра“ и е асоцииран член на Международната организация на националните тръстове.

1 MCR-1Статусът на Международния Център „Рьорих“ като недържавен културен център му дава значителна независимост при използването на нови творчески подходи, както и възможност за широки инициативи и многостранно международно сътрудничество, неограничено от ведомствени бариери. Точно този заложен от Святослав Рьорих в края на 80-те години на миналия век статус дава възможност в Русия да се изгради уникален синтетичен културен Център – Музейон на ХХІ век, призван да отговори на културно-историческите задачи на новото време.

Международният Център „Рьорих“ (МЦР) е разположен в самия център на Москва, в старинното имение „Лопухини“. Той е създаден по инициатива на Святослав Николаевич Рьорих, гражданин на Индия, който през май 1990 година предава на Съветския Фонд „Рьорих“ (днес Международен Център „Рьорих“) изключително богатото наследство на своето семейство – произведения на изобразителното и декоративно-приложното изкуство, архивни документи и фотографии, книги и лични вещи. Предаденото културно наследство образува основата на постоянната експозиция на създадения от МЦР Музей „Н. К. Рьорих“.

2. Святослав-РьорихВъзстановеното буквално от руини и реставрирано с любов имение „Лопухини“ (ХVІІ–ХІХ век), в чиято главна сграда е разположен Музеят „Н. К. Рьорих“, и мемориалният скулптурен комплекс на четиримата Рьорих превръщат Музея в истински архитектурно-художествен ансамбъл на руската столица. Всичко това е осъществено от МЦР благодарение на меценати и многочислени приятели на Музея, без каквото и да е финансиране от страна на държавата, което потвърждава жизнеспособността и ефективността на неправителствената форма на културата.

Международният Център „Рьорих“, в съответствие с концепцията на Святослав Рьорих, е изграден като жив културен център. В залите на неговия Музей „Н. К. Рьорих“ се провеждат ежегодни международни научно-обществени конференции с участието на изтъкнати учени и обществени дейци, организират се изложби на съвременни художници космисти, концерти класическа музика, лекции с участието на водещи представители на науката и специалисти в областта на философията, историята, културата и педагогиката, конкурси на детската рисунка. 3 Memorial_E_i_N_RoerichМЦР осъществява широка издателска дейност. Музеят „Н. К. Рьорих“ постоянно осъществява подвижни изложби на оригинални картини на Н. К. Рьорих и С. Н. Рьорих в Русия и в други страни. Центърът осъществява активно сътрудничество с редица културни държавни и неправителствени организации, в това число и международни.

През април 2007 година творчески колектив на МЦР стана носител на Националната премия „Културно наследство“. Премията бе връчена от Националния фонд „Възраждане на руските имения“ с подкрепата на Министерството на културата и масовите комуникации на Руската Федерация като признание за големите заслуги на МЦР в организирането и осъществяването на реставрацията на имението „Лопухини“.

През 2010 година Людмила Шапошникова, изтъкнат учен и мислител, първи вицепрезидент на Международния Център „Рьорих“ и генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ получи премията на Европейския съюз Europa Nostra (катогерия 3 – самоотвержен труд) за опазване на културното наследство на семейство Рьорих.

 

Музеят „Н. К. Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“

Постоянната експозиция на създадения от МЦР Музей „Н. К. Рьорих“ е открита на 9 октомври 1997 година и веднага привлича вниманието на почитателите на творчеството на семейство Рьорих.
   Пътешествието из залите на музея дава възможност на посетителите да се запознаят не само с биографията и творчеството на тези велики хора, но и с техния мироглед, убеждения и стремежи.

4 откриване-параден-входХудожник от световна величина, създал повече от седем хиляди платна, разпръснати по целия свят, учен, пътешественик, философ, писател и обществен деец – такъв е многостранният талант на Н. К. Рьорих, сравним по величието си само с титаните от епохата на Ренесанса. Експозицията на музея представя славните начинания, осъществени от него. Сред тях са знаменитата Централноазиатска експедиция (1923–1928), Хималайският институт за научни изследвания „Урусвати“, Пактът на Мира (Пакт Рьорих, 1935) за защита на културните ценности по време на въоръжени конфликти и в мирно време, залегнал в основата на Хагската конвенция от 1954 година. Сред неговите достижения са и литературните му произведения и, разбира се, картините му – прекрасни произведения на изкуството, радващи очите и сърцето, поразяващи със своята хармонична композиция и удивителни съзвучия на цветовете.

5 Портрет на Николай Рьорих-1Колекцията на Музея включва около 600 платна на Майстора, създадени в различни години. Суровата северна природа, руската старина, хармонията на човека и природата, единството на човека и Вселената – това е тематиката на неговото художествено творчество. Особено място в него е отредено на идеите на философската система Жива Етика. „Художествен коментар“ към Жива Етика е наричал своите картини Н. К. Рьорих. В „Зала Жива Етика“ на Музея са представени такива картини, като „Чинтамани“, триптихът „Жана Д’Арк“, а също платна от серията „Знамената на Изтока“ – такива като „Чашата на Христос“, „Сергий Строителят“, „Буда Победителят“, „Конфуций Справедливият“, „Нагарджуна – Победителят на Змея“, „Моисей Водачът“ и други. В „Залата на Учителите“ е представен триптихът “Fiat Rex”, заемащ централно място в експозицията.

6 Святослав Рьорих-портрет на Е.РьорихЗначително място в експозицията на Музея принадлежи и на известните Хималайски етюди, създадени в последното десетилетие от живота на художника. „Когато гледате тези платна – казва за тях премиер-министърът на Индия Джавахарлал Неру, – ви се струва, че улавяте духа на тези велики планини, които векове наред са се издигали над равнините на Индия и са били наши стражи“. Великолепно е пресъздадено тайнственото величие на природата на Хималаите – те са изобразени в различни времена на годината, в различни часове на денонощието, при изгрев и залез, в нощно време и през деня. И всеки от тези многобройни етюди е посвоему неповторим.

thumb 8 Н.Рьорих-ЧинтаманиНо не само Николай Рьорих – всеки един от семейство Рьорих е дал своя принос в съкровищницата на световната култура и наука. Музеят ни запознава с философа Елена Рьорих, създала в сътрудничество с група източни мъдреци и учители изключителната серия книги Жива Етика, посветена на въпросите на космическата еволюция на човечеството. Големият им син, Юрий Николаевич Рьорих, принадлежи към плеядата крупни ориенталисти на нашето време, а малкият – Святослав Николаевич Рьорих – е блестящ художник, особено прославен като портретист, известен също така и като естествоизпитател, просветител и обществен деец. Колекцията на Музея наброява около 100 негови платна. Изненада ще се окажат за посетителя графичните произведения на Ю. Н. Рьорих, създадени в юношеските му години и представящи необичайния му художествен дар.

Виж повече:
За Международния Център „Рьорих“
За Музея “Н. К. Рьорих“
За Людмила Шапошникова – основател на Музея „Н. К. Рьорих“
За творчеството на Л. Шапошникова 
За лауреатите на премията на Европейския съюз Europa Nostra през 2010 година