• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Издания

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО

 НА СВЯТОСЛАВ РЬОРИХ

 

Материали от Международната

научно-обществена конференция

София, 30 – 31 октомври 2004

Национално сдружение „Рьорих“ – член на

Международния Център-Музей „Рьорих“

София, 2006

 

Въведение

За художника Святослав Рьорих Джавахарлал Неру казва: „Той никога не се стараеше да се изтъкне, но работеше спокойно в съответствие с повелята на своя гений и се стремеше да бъде в хармония с това, което го обкръжава – снежните върхове на Хималаите, червената земя на Малабар или която и да е друга част на Индия. От една страна, той се докосваше до  обкръжаващата го среда, от друга страна, се устремяваше по всички посоки – в бъдещето, миналото, настоящето – като се стараеше да ги обедини в едно цяло. И всичко това създава <...> странно усещане за красота, хармония и особени дълбочини, в които човек се стреми да проникне и които аз, колкото и да се опитвах, не можах да изразя с думи, освен че това усещане възниква. <...> Картините на Святослав притежават именно такова свойство: те оставят силно впечатление в дълбините на съзнанието и не могат лесно да бъдат забравени“.[1] Като пише за живописта на Святослав Рьорих, Сарвепали Радхакришнан допълва Неру: „Неговите портрети са не просто изображение, те улавят духа, божественото в човешкото лице. Неговите пейзажи са поема от цветове“.[2]

Святослав Рьорих носи в себе си не само гения на художника, за който пише Неру. По-малкият син на Елена и Николай Рьорих е и учен, мислител и обществен деятел. Животът му е тясно свързан с две страни – с неговата Родина Русия и с Индия, в която той прекарва по-голямата част от живота си, която обича и нарича своя „втора Родина“.

Святослав Рьорих е единственият от семейство Рьорих, който посещава България. По време на второто си гостуване у нас през 1981 той казва: „Хиляда и триста годишна България, с нейната драматична история и прекрасно настояще, ми е близка и скъпа, аз просто я обичам“.[3] Благодарение на Председателя на Комитета за култура Людмила Живкова, Рьорих установява сътрудничество с нашата страна през 70-те и 80-те години на миналия век, което оказва дълбоко влияние върху развитието на нашата култура. Това сътрудничество се гради върху основите, положени в началото на 20. век от баща му Николай Рьорих, който поддържа тесни контакти с редица известни наши художници, писатели и учени.

Животът и творчеството на Святослав Рьорих не могат да бъдат изцяло разбрани и осмислени, без да се познават животът и творчеството на неговите родители и на по-големия му брат Юрий Рьорих, без да се познават идеите и идеалите, които са ги вдъхновявали. Това е така, защото „[ц]ялото семейство представлява единно духовно явление, което се среща крайно рядко в нашия живот. [Святослав Рьорих] беше неотделима част от това семейство, отразяваше в себе си, като в ясно огледало, всеки един от останалите. Цялото семейство представлява уникална холограма, която не е възможно, както и реалната холограма, да бъде разбита на отделни части. Всяка част ще продължава да носи цялостното изображение. Така и семейство Рьорих, всеки от тях носи в себе си и четиримата – техните задачи, тяхната еволюционна мисия и тяхното творчество. Святослав Николаевич беше последният, той се стараеше да съхрани паметта и да даде представа за тях на хората, с които се срещаше и на които се доверяваше“.[4] Така пише най-близкият сътрудник и съратник на Святослав Рьорих – Людмила Шапошникова. Нейни са и следните редове: „И четиримата Рьорих са единомишленици,  водени в  живота от  едни и същи идеи, едни и същи задачи, едни и същи Учители. Жива Етика, или Агни Йога, пронизва творчеството на всички членове на това уникално семейство. Именно тя формира мирогледа им“.[5]

В предложените на вниманието на читателя материали от Международната научно-обществена конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих, са изследвани различни аспекти на живота и творчеството на Святослав Рьорих, на неговите и на Николай Рьорих връзки и сътрудничество с България, на философията на Космическата реалност – Жива Етика – и на трудовете на учения ориенталист Юрий Рьорих.

Конференцията, организирана от Националното сдружение „Рьорих“, Международния Център-Музей „Рьорих“ в Москва, Международния съвет на организациите „Рьорих“, Българското регионално отделение на Международната академия по информатизация, Естонското общество „Рьорих“ и Украинското общество „Рьорих“ – отделение на Международния Център-Музей „Рьорих“, бе проведена на 30 и 31 октомври 2004 година в София, в залите с картините на Святослав и Николай Рьорих в Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Непосредствено преди Конференцията, на 27 октомври 2004, в Националната галерия за чуждестранно изкуство, под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов бе открита изложбата „Рьорих и България“. Тя бе посветена на 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих, 130-годишнината от рождението на Николай Рьорих и 125-годишнината от рождението на Елена Рьорих. Нейни съорганизатори бяха Националната галерия за чуждестранно изкуство, Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Националното сдружение „Рьорих“ – член на Международния Център-Музей „Рьорих“, Главното управление на архивите при Министерския съвет и Централният държавен архив, като значително съдействие с архивни и документални материали при организирането на изложбата оказаха и Нов български университет, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и скулпторът Георги Върлинков. Изложбата бе оформена и открита от академик Светлин Русев. В приветствието на Президента Георги Първанов по повод откриването на изложбата и провеждането на Международната конференция се казва: „Радостен е фактът, че изложбата и съпътстващата я Международна юбилейна конференция съвпадат с важни годишнини от установяването на дипломатически отношения между България и Русия и между България и Индия, страни, неотменима част от житейската и духовната биография на семейство Рьорих. Искам от все сърце да пожелая на всички организатори, участници и посетители на мащабната културна проява здраве, благополучие и успехи в добрите начинания“.

Сто годишнината на Святослав Рьорих бе чествана в много страни по света. Най-мащабно юбилеят бе отбелязан в Русия и Индия, където тържествата бяха проведени на правителствено ниво.  Знаменателно е, че в нашата страна, тясно свързана със Святослав Рьорих, юбилейната изложба „Рьорих и България“ премина под непосредствения патронаж на държавния глава.

Изразяваме благодарност на академик Людмила Шапошникова, на професор Богомил Райнов и на професор Александър Федотов, че участваха в работата на конференцията със свои материали, макар да бяха възпрепятствани да присъстват лично. По време на Международната конференция в София Людмила Шапошникова бе в Индия, където тя, като част от делегацията на Международния Център-Музей „Рьорих“, взе участие в тържествата, посветени на 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих и бе приета от премиер-министъра на Индия Монмахан Сингх.

Надяваме се, че материалите от Международната научно-обществена конференция ще дадат импулс на младите поколения за запознаване с творчеството на семейство Рьорих и за стремеж към Прекрасното.


[1] Миг, возведенный в вечность. Деятели культуры о С. Н. Рерихе. –Культура и Время, Москва, 2004, № 3 / 4, с. 5.

[2]  Пак там, с. 7.

[3] Интервю на Святослав Рьорих. Бдение над красотата. – Литературен фронт, № 22, 28.05.1981.

[4] Шапошникова, Л. В. Вестоносец на Красотата. – Във: Сто години от рождението на Святослав Рьорих. Материали от Международната научно-обществена конференция. С.: Национално сдружение “Рьорих”, 2006, с. 27.

[5] Шапошникова, Л. В. Вестник Красоты. – Культура и Время, Москва, 2004, № 3 / 4, с. 14.