• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Клон на Международния Център „Рьорих“ в България

В България през 2010 година бе създаден Клон на Международния Център „Рьорих“. Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Клонът е регистриран в Софийски градски съд и в Министерството на правосъдието – в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Целите на Клона са да допринася за осъществяването на следните цели на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“:

– съхраняване и популяризиране на предаденото на Международния Център „Рьорих“ от С. Н. Рьорих наследство на семейство Рьорих;

– съдействие за изучаването, съхраняването и популяризирането на творческото наследство на семейство Рьорих, което е част от световната култура и представлява интерес и ценност за всички народи, населяващи нашата планета;

– всестранно развитие и задълбочаване на международното разбирателство и сътрудничество, укрепване на културните и научни връзки между народите и държавите въз основа на хуманистичните идеи на семейство Рьорих;

– осъществяване на миротворческа дейност, съдействие за укрепване на дружбата и съгласието между народите, за предотвратяване на социални, национални и религиозни конфликти, за популяризиране на идеите на „Пакта Рьорих“ и „Знамето на Мира“.

Предмет на дейност на Клона е: съдействие за постигане на посочените по-горе уставни цели, а също осъществяване на функциите на представителство на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ в България, в други страни-членове на ЕС и в органите на ЕС, в Балканските страни, в ЮНЕСКО и в другите международни организации, намиращи се в Европа, в това число чрез популяризиране на дейността на Международния Център „Рьорих“, представителство на неговите интереси и осъществяване на тяхната защита, а също установяване на културни връзки и сътрудничество за реализация на съвместни проекти. Осъществяване на всякакви други законни действия в съответствие със законодателството на Република България и Устава на Международната направителствена организация „Международен Център Рьорих“.

Ръководител на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България е Марга Куцарова, която е и председател на Национално сдружение „Рьорих“.

Създаването на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България е израз на многогодишното сътрудничество на Международния Център „Рьорих“ (МЦР) с български културни и академични институции, и има за цел разширяване на това сътрудничество както в България, така и в други европейски страни. Така например, през 2007 година Държавна агенция „Архиви“ (тогава Главно управление на архивите при Министерски съвет), МЦР и Национално сдружение „Рьорих“ бяха съорганизатори на документалната изложба „Знамето на Мира – от Брюж до Космоса“, която бе открита в зала „Архиви“ на ДАА през януари същата година, и след това, благодарение на териториалните дирекции на ДАА, гостува в редица градове на България. През май 2008 година в София бе проведена Международна научно-обществена конференция „Руският космизъм и новият космически мироглед“, която бе организирана съвместно от Националното сдружение „Рьорих“, Центърът за източни езици и култури на Софийския университет, МЦР, Украинското отделение на МЦР и Националният музей „Земята и хората“. През февруари 2010 година в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) бе открита голяма документална изложба „Елена Рьорих“, организирана от НБКМ, МЦР, Националното сдружение „Рьорих“, Центърът за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ДАА с любезното съдействие на Посолството на Република Индия в България. МЦР през 2004 и през 2010 година дари на НБКМ книги от семейство Рьорих, както и книги, посветени на тяхното творчество. През януари 2012 година в Университетската библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита организираната от Библиотеката и от НС „Рьорих“ изложба „През пространството и времето“, посветена на научното, философското и художественото наследство на Николай, Елена, Юрий и Святослав Рьорих. На изложбата бе представена дарената на СУ от МЦР ценна колекция от книги и албуми, посветени на творчеството на семейство Рьорих. Сътрудничеството между МЦР и Националната галерия за чуждестранно изкуство в София (НГЧИ) има като свой резултат издаването през 2012 година на прекрасния каталог на НГЧИ „Колекция Николай Рьорих“, осъществено благодарение на спомоществователството от МЦР и методологичната помощ на неговите научни сътрудници.


За повече информация виж:

Грамота за награждаване на МЦР от ЦДА  

Изложба „Елена Рьорих“ в НБКМ 

Дарение на книги на НБКМ 

Изложба в Университетската библиотека на СУ

Рьорих в НГЧИ