• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Клон на Международния Център „Рьорих“ в България

В България през 2010 година бе създаден Клон на Международния Център „Рьорих“. Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Клонът е регистриран в Софийски градски съд и в Министерството на правосъдието – в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Целите на Клона са да допринася за осъществяването на следните цели на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“:

– съхраняване и популяризиране на предаденото на Международния Център „Рьорих“ от С. Н. Рьорих наследство на семейство Рьорих;

– съдействие за изучаването, съхраняването и популяризирането на творческото наследство на семейство Рьорих, което е част от световната култура и представлява интерес и ценност за всички народи, населяващи нашата планета;

– всестранно развитие и задълбочаване на международното разбирателство и сътрудничество, укрепване на културните и научни връзки между народите и държавите въз основа на хуманистичните идеи на семейство Рьорих;

– осъществяване на миротворческа дейност, съдействие за укрепване на дружбата и съгласието между народите, за предотвратяване на социални, национални и религиозни конфликти, за популяризиране на идеите на „Пакта Рьорих“ и „Знамето на Мира“.

Предмет на дейност на Клона е: съдействие за постигане на посочените по-горе уставни цели, а също осъществяване на функциите на представителство на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ в България, в други страни-членове на ЕС и в органите на ЕС, в Балканските страни, в ЮНЕСКО и в другите международни организации, намиращи се в Европа, в това число чрез популяризиране на дейността на Международния Център „Рьорих“, представителство на неговите интереси и осъществяване на тяхната защита, а също установяване на културни връзки и сътрудничество за реализация на съвместни проекти. Осъществяване на всякакви други законни действия в съответствие със законодателството на Република България и Устава на Международната направителствена организация „Международен Център Рьорих“.

Ръководител на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България е Марга Куцарова, която е и председател на Национално сдружение „Рьорих“.

Създаването на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България е израз на многогодишното сътрудничество на Международния Център „Рьорих“ (МЦР) с български културни и академични институции, и има за цел разширяване на това сътрудничество както в България, така и в други европейски страни. Така например, през 2007 година Държавна агенция „Архиви“ (тогава Главно управление на архивите при Министерски съвет), МЦР и Национално сдружение „Рьорих“ бяха съорганизатори на документалната изложба „Знамето на Мира – от Брюж до Космоса“, която бе открита в зала „Архиви“ на ДАА през януари същата година, и след това, благодарение на териториалните дирекции на ДАА, гостува в редица градове на България. През май 2008 година в София бе проведена Международна научно-обществена конференция „Руският космизъм и новият космически мироглед“, която бе организирана съвместно от Националното сдружение „Рьорих“, Центърът за източни езици и култури на Софийския университет, МЦР, Украинското отделение на МЦР и Националният музей „Земята и хората“. През февруари 2010 година в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) бе открита голяма документална изложба „Елена Рьорих“, организирана от НБКМ, МЦР, Националното сдружение „Рьорих“, Центърът за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ДАА с любезното съдействие на Посолството на Република Индия в България. МЦР през 2004 и през 2010 година дари на НБКМ книги от семейство Рьорих, както и книги, посветени на тяхното творчество. През януари 2012 година в Университетската библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита организираната от Библиотеката и от НС „Рьорих“ изложба „През пространството и времето“, посветена на научното, философското и художественото наследство на Николай, Елена, Юрий и Святослав Рьорих. На изложбата бе представена дарената на СУ от МЦР ценна колекция от книги и албуми, посветени на творчеството на семейство Рьорих. Сътрудничеството между МЦР и Националната галерия за чуждестранно изкуство в София (НГЧИ) има като свой резултат издаването през 2012 година на прекрасния каталог на НГЧИ „Колекция Николай Рьорих“, осъществено благодарение на спомоществователството от МЦР и методологичната помощ на неговите научни сътрудници.


За повече информация виж:

Грамота за награждаване на МЦР от ЦДА  

Изложба „Елена Рьорих“ в НБКМ 

Дарение на книги на НБКМ 

Изложба в Университетската библиотека на СУ

Рьорих в НГЧИ