• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Юрий Николаевич Рьорих

(1902 – 1960)

UriiЮ. Н. Рьорих е един от големите ориенталисти, лингвисти и енциклопедисти на ХХ век, чието име е известно в много страни по света. Той е владеел в съвършенство повече от 30 европейски и азиатски езици и диалекти, познавал е блестящо източната култура, религии и философия. Юрий Рьорих представлява това синтетично направление в ориенталистиката, с което неговата родина може с право да се гордее.

Юрий Николаевич Рьорих е роден на 16 август 1902 година в село Окуловка, Новгородска губерния. Детските и юношеските му години преминават в Петербург. От ранни години го увличат историята и военното дело. Елена Ивановна Рьорих пише в писмата си: „По-големият проявяваше любов към историята и към оловните войничета. Имаше ги хиляди. Страстта му към военното дело е жива и до днес. В стратегията е неговата сила. Между другото, този му талант е вроден и той много се гордее със своя прародител, фелдмаршал Михаил Иларионович Голенишчев-Кутузов, героя от войната през 1812 година“.

2 Yryi Roerich risunkaЕдва 15-годишен, Юрий Рьорих започва да изучава египтология с известния учен египтолог Б. А. Тураев, а също така монголски език и история на монголците с А. Д. Рудньов.

За широтата на интересите и многообразието на талантите на младия Рьорих свидетелстват неговите живописни и графични творби. Създадени през ученическите години, те разкриват художествения дар на Юрий.
   След завършването на гимназията на Карл Май в Петербург, той постъпва в индоиранското отделение на Школата за източни езици към Лондонския университет. Изключителната му надареност за езици е толкова забележителна, че той е представен като най-добрия студент по санскрит на държавния секретар по въпросите на Индия, който посещава университета.

   През септември 1920 година Юрий заедно с родителите си заминава за САЩ. Там той постъпва в Харвардския университет, специалност индийска филология, и същевременно започва да изучава езика пали и китайски език. Неговата целеустременост е поразителна: на 18 години той е вече изграден учен ориенталист, който има своя тема и направление в науката.

3 Sv_Roerich_portret_Y_RoerichСлед завършването на Харвардския университет с бакалавърска и магистърска степен, Юрий Рьорих продължава своето образование във Франция, в Школата за източни езици към Парижкия университет. В продължение на година той учи в средноазиатския и монголо-тибетския департамент на университета, като същевременно посещава военния департамент и юридико-икономическия. През 1923 година Ю. Н. Рьорих завършва Парижкия университет с магистърска степен по индийска филология.

Едва 21-годишен, Юрий Рьорих започва самостоятелна научно-изследователска работа. От този момент цялата му научна дейност ще бъде пронизана от високи хуманистични стремежи.
   През 1923 година семейство Рьорих пристига в Индия. Тук започва първият етап от Централноазиатската експедиция, организирана от Н. К. Рьорих.
   След пътешествие из Индия, което е краткотрайно, но много наситено и обхващащо значителна част от страната, Юрий Николаевич заедно със семейството си предприема през 1924 година кратки експедиции из Сиким – страната на снежните гиганти и древните манастири, както и из Бутан, който е в Източните Хималаи. Резултат от тези пътешествия е неговата блестяща монография „Тибетската живопис“ (Париж, 1925). Този научен труд, завършен от Юрий Рьорих на 23-годишна възраст, е уникален и до днес със своя новаторски подход към будистката иконография. Десетилетия по-късно съвременното издание на този труд от Международния Център „Рьорих“ (2002 година) ще бъде високо оценено от Далай-Лама XIV.

4 Tibetska_zhivopis-1От 1925 до 1928 Юрий Рьорих участва в основния етап на Централноазиатската експедиция. Макар и млад, Юрий поема отговорността за охраната на експедицията – неговите познания в областта на военното дело се оказват точно тогава много полезни, а тактическите му умения и мъжество неведнъж спасяват кервана. Юрий Рьорих изпълнява и ролята на преводач: той прекрасно владее монголски и тибетски език, а също така и редица централноазиатски диалекти, което дава възможност на експедицията да общува с местното население и е от безценна полза за научно-изследователската работа. Без ни най-малко преувеличение може да се каже, че без Юрий Рьорих решението на много от поставените пред Централноазиатската експедиция задачи би било невъзможно.

Достиженията на тази уникална експедиция намират отражение в монографията на Юрий Рьорих „По пътищата на Средна Азия“ (Лондон: Милфорд, издателство на университета Оксфорд; Ню Хейвън: издателство на университета Йейл, 1931), която веднага отрежда на младия изследовател място сред учените – откриватели на Азия.

Откритите по време на Централноазиатската експедиция в Тибет менхири, кромлехи и каменни могили Юрий Николаевич описва в труда си „Животинският стил на номадите в Северен Тибет“ (Прага, 1930), чието публикуване става събитие в световната наука. Лев Гумильов пише: „Изследването на Юрий Николаевич Рьорих за „животинския стил“ в Тибет, което вече отдавна е библиографска рядкост, се цитира от всички историци на скитското и сарматското изкуство като произведение, създало епоха в науката“.

5 Y Roerich-Institut UrusvatiСлед завършването на ескпедицията огромният научен материал, събран по маршрута й, е предоставен на Хималайския институт за научни изследвания „Урусвати“, създаден през юли 1928 година. Както пише в своята статия „Светлината на Утринната звезда“ най-значителният съвременен изследовател на живота и творчеството на семейство Рьорих Людмила Шапошникова, „Институтът е бил първото драгоценно зърно на тази нова наука, за която е написано в Жива Етика и за която са говорили Учителите, стоящи високо на стълбицата на космическата еволюция“. Повече от 10 години Юрий Николаевич неизменно е директор на Института.

Определяйки целите на Института, той пише: „Разбирането на основните пътища за развитие на човечеството е стъпка към разбирането на собствената личност. Обръщайки се към миналото, ние откриваме за себе си настоящето. [...] В планините е скрита забравена цивилизация, която пази древна мъдрост и култура. Именно там намиращата се в задънена улица наука може да намери своето обновление. Древната мъдрост е ключът, с който археологът и натуралистът разкриват тайните на културата на Изтока. [...] Отново настъпва времето, когато източното знание прониква в нашия живот и подчинява на себе си науката“.

6 Yuryi Roerich Mandzh ekspПрез 1934–1935 Ю. Н. Рьорих и Н. К. Рьорих предприемат експедиция из Манджурия и Вътрешна Монголия, която е организирана по инициатива на Министертвото на земеделието на САЩ с цел събиране на семена на сухоустойчиви растения, препятстващи ерозията на почвата и разпространението на насекоми-вредители. Освен чисто научните цели, експедицията има и обществено-културна цел – създаването на територията на Манджурия, а след това и на Вътрешна Монголия, на селскостопански кооперации на основата на широко сътрудничество между народите.

Изтъкнат учен енциклопедист, Юрий Рьорих е избран за член на Кралското азиатско дружество в Лондон, Азиатското дружество в Бенгалия, Парижкото географско дружество, Американското археологическо и етнографско дружество и редица други.

Юрий Рьорих прекарва значителна част от живота си – повече от 35 години – в чужбина, дълго време живее в Индия. Независимо от това, той винаги остава истински патриот на своята Родина, никога не приема чуждо гражданство. Когато фашистка Германия напада Съветския съюз, Юрий Николаевич веднага изпраща телеграма до съветското посолство в Лондон с молба да бъде приет като доброволец в Червената армия, но получава отказ.

През август 1957 Ю. Н. Рьорих се завръща от Индия в Москва. Завръщането в Родината става възможно благодарение на личната намеса на Н. С. Хрушчов, който се среща с Юрий Рьорих по време на своя официална визита в Индия. Едва след това Ю. Н. Рьорих получава разрешение за влизане в Съветския съюз, както и  съветско гражданство.

7 Blue_AnnalsВ Москва Юрий Рьорих започва работа в Института по ориенталистика към Академията на науките на СССР, като оглавява Сектора по философия и история на религиите на Индия. За три непълни години в Съветския Съюз (август 1957 – май 1960), той осъществява невероятно голям обем от работа, сравним с труда на цял човешки живот. Юрий Николаевич Рьорих възражда научните традиции на руската ориенталистика, създава руската школа по тибетология, за първи път в СССР започва да преподава санскрит, залага фундамента на нова наука – номадистиката (изучаване на номадските племена). В краткия срок на дейността си в Москва Юрий Рьорих подготвя за печат многотомния тибетско-руско-английски речник със санскритски паралели, голямо количество статии и научни трудове. По инициатива на Ю. Н. Рьорих е възобновена работата по превода и публикацията на древни философски и литературни паметници на Изтока. Той възобновява знаменитата серия „Biblioteca Buddhica“, основана от видния руски учен ориенталист Сергей Ф. Олденбург през 1897 година и посветена на будистката философия, религия и изкуство. В рамките на тази серия Рьорих подготвя за печат в качеството си на главен научен редактор книгата „Тибетска историческа литература“ на Андрей И. Востриков (разстрелян в СССР през 1937) и основополагащия будистки трактат „Дхамапада“. Този литературен паметник на древноиндийската философска мисъл става  изключително важен етап в изучаването на будизма в Съветския съюз.

8 Istoria Sredna Azia t IIНеобходимо е особено да отбележим многогодишния фундаментален научен труд на Юрий Рьорих „История на Средна Азия“, над който той започва работа още в Индия. Този труд остава във вид на ръкопис, защото Ю. Н. Рьорих планира, но не успява да го завърши и подготви за печат в Родината. Под термина „Средна Азия“ Юрий Николаевич разбира обширното пространство от Кавказ до Големия Хинган и от Хималаите до Алтай. Това изследване представлява културно-исторически обзор на най-важните държавни и културни образувания на огромната територия на Евразия. „История на Средна Азия“ от Юрий Рьорих понастоящем е издадена в три тома от Международния Център Рьорих (І том – 2004, ІІ том – 2007, ІІІ том - 2009).

Завръщането на Ю. Н. Рьорих в Русия и приемането на съветско гражданство е мъжествена и самоотвержена крачка, като се има предвид, че дълго време управляващите кръгове в СССР формират в общественото съзнание изкривена представа за това забележително семейство.

Именно благодарение на Юрий Рьорих ние имаме възможността да опознаем задълбочено многостранното творческо наследство на неговите родители – Николай Константинович и Елена Ивановна Рьорих. Заветната мечта на родителите му да се завърнат в Родината така и не се сбъдва докато са живи. Това постига само по-големият им син Юрий Рьорих, който връща доброто им Име и великото им наследство в Съветския съюз. Той донася в Родината частта от наследството на своите родители, която му принадлежи: повече от 500 картини на Николай Рьорих, огромна библиотека, ценни предмети.

9 Рудзите-портрет-Ю.Рьорих

При непосредственото участие на Ю. Н. Рьорих се премахват не само забраните върху всичко, свързано с името Рьорих, но и се разпадат многобройните митове за техния живот и творчество. От Юрий Рьорих обкръжаващите го научават за същността и главната концепция  на учението Жива Етика или Агни Йога. Именно той поставя началото на Рьориховото културно движение в СССР.

С участието и с помощта на Юрий Рьорих са организирани първите изложби на Н. К. Рьорих: първо в Москва (април 1958 година), а след това в Ленинград, Рига, Киев, Тбилиси и други градове.
   За пръв път Ю.Н. Рьорих поставя на правителствено ниво въпроса за създаване в Съветския съюз на музей на Н. К. Рьорих. С тази цел той дарява на Руския музей около 350 картини на своя баща с условието те да са представени в постоянна експозиция, 60 платна са предадени на Новосибирската картинна галерия. Но мечтата на Юрий Рьорих за музей не се сбъдва докато той е жив. Държавата не създава дори постоянна експозиция на платната на Николай Рьорих в Руския музей. Повечето от картините така и не стават достъпни за зрителите и до ден днешен „събират прах“ в хранилищата.

10 N_Roerich_Geser_han1

 Юрий Рьорих е забележителен и като човек, и като учен, и като гражданин на своята страна. По думите на Святослав Рьорих: „Юрий Николаевич е истинен, вдъхновен учен-мислител, човек, притежаващ най-висша духовна хармония. Той прекрасно разбираше, че висшето достижение на човека е в самоусъвършенстването на личността, че само като работи постоянно над самия себе си и развива в себе си качествата, присъщи на стремящия се към по-съвършен живот човек, той може всестранно да обогати своята специалност и да я издигне над нивото на ежедневието“.

   Юрий Николаевич Рьорих умира на 21 май 1960 (на 58 години). Прахът му е погребан в Новодевическото гробище в Москва. Автор на надгробния паметник на големия руски учен е Святослав Рьорих.