• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

СЕМЕЙСТВО РЬОРИХ

Рьорих. Имената им са вписани със златни букви в летописа на световната и руската култура. Николай Константинович, Елена Ивановна и техните синове – Юрий Николаевич и Святослав Николаевич.

Всеки от тях е оставил своя неповторима диря в културното пространство на планетата. Необикновената хармония на това велико семейство, представляващо духовно и творческо Единство, в което всеки е незаменим, уникален и изключително надарен, поразява и буди възхищение.

В кратките биографии, които ви представяме на този сайт, са очертани само контурите на техния живот. Живот стремителен, безстрашен, героичен, изживян с непоколебима преданост на идеалите на Общото Благо, изпълнен със самоотвержен труд в името на духовната и културна еволюция на човечеството.

Обществено-културната дейност на семейство Рьорих по своите мащаби е планетарна.

Да подходим с обичайните критерии към оценката на техния жизнен и творчески път би означавало да не разберем същността на направеното от тези изключителни представители на Културата.

Техните мисли, дела и стремежи значително са изпреварили съзнанието на съвременните хора. С времето човечеството във все по-голяма степен ще осъзнава значението на безпримерния творчески Подвиг на това семейство.

Държавата на Рьорих, Държавата на Красотата и Знанието още дълго ще бъде нравствената висота, към която хората ще се стремят в търсене на вечната Истина.