• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Борис Георгиев. Изкуството и живота. „Възраждане“, кн. 1/1923, с.29-32


Борис Георгиев. „Изкуството и живота“ // Списание Възраждане, кн.1/1923, с.29-32.

Изкуството и живота

(откъс)

Над всяка любов има една 

общочеловеческа любов.

Над всяка красота има една красота,

която води към познанието на Космоса.

Тия прости, но многозначителни думи е поставил като надслов великият руски художник и още по-велик поет Рьорих, към своята малка книжка озаглавена Цветята на Мория. Тя е още твърде малко известна на широката публика, именно поради голямата простота, дълбока человечност и висша етичност на стиховете, които съдържат думи с дълбок мистичен смисъл, като че ли излезли от устата на някой голям библейски пророк и мъдрец. […] Максим Горки, Тагор и Леонид Андреев не са могли да не оценят всичкото значение на тия свободни стихове (наречени сюити от автора) като художествен израз чрез най-проста и синтетична форма на един висш духовен мир, към който вечно се стреми и търси в него своето освобождение човешката душа.

Не е ли знаменателно появяването на това светло сияние в мрака на днешното изкуство, в понятията за което, като в никоя област царствуват най-голяма анархия и хаос? Той иде да ни покаже, че истинското изкуство не е само естетика и форма като самоцел, а наопаки, тя е само средство за израз на всички човешки скърби и радости, като синтез на една висша духовна красота, водеща към познанието на Космоса.

Поразителни по простотата на своята форма, но преизпълнени с поезия на една много възвишена етика, тия стихове ни убеждават в правотата на една стара истина, че без велика душа няма велико произведение и че преди да бъдеш  художник, трябва да бъдеш човек.[]

            Само тогава [изкуството] може да бъде голямо и да не се бои от времето, когато е синтез на висшите духовни функции на човека: чувството и интелекта. Тогава истинското изкуство се отъждествява с религията, науката и философията и се издига до съзерцанието на мировата първооснова. В тоя мистичен процес се заключава тайната на изкуството и идеята на висшата красота. Тук естетиката и етиката се вливат в едно и в прекрасното се разкрива най-дълбокия смисъл на живота и всемира; в него ни се разкрива божественото начало още тук в нашия материален мир, с чиито форми изкуството си служи. От чувствените феномени то се издига до първоизвора на най-висшето художествено произведение: целесъобразното и хармонично устройство на вселената в идеята за всеобемаща любов.

Борис Георгиев