• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Обръщение на МНО "Международен Център Рьорих"Memorial E-N Roerich smallКъм всички, на които е скъпо наследството на семейство Рьорих,

неговото запазване за бъдещите поколения,

обществения Музей „Н. К. Рьорих“ и неговата по-нататъшна дейност


10.12.2013 година.

(от сайта на МЦР)

Отнемането неотдавна на лиценза на „Мастер-Банк“ (АД) доведе до най-тежки последици за обществения (недържавен) музей „Н. К. Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“ (МЦР). Музеят от световно значение, създаден благодарение на народната подкрепа, без финансиране от страна на държавата, се лиши от помощта на един от своите основатели, един от най-големите меценати на Русия – Борис Илич Булочник. Над 20 години Б. И. Булочник осъществяваше финансирането на музейната, научно-просветната и обществената дейност на МЦР. Нанесен е непоправим удар на цялата руска култура.

 В тези условия е поставена под заплаха цялата по-нататъшна културно-просветна дейност на обществения музей на великия руски художник, която ние провеждаме в съответствие с концепцията на нашия основател Святослав Николаевич Рьорих, публикувана на 29.07.1989 г. във вестник „Советская культура“.

 Общественият Център-Музей „Н. К. Рьорих“ като основна структура на Съветския фонд „Рьорих“ беше създаден през 1989 година с Постановление на Министерския съвет на СССР № 950 от 04.11.1989 г., в съответствие с пожеланието на Святослав Николаевич Рьорих. Основата на Центъра-Музей стана наследството на Николай Константинович и Елена Ивановна Рьорих, предадено от Индия от техния син Святослав и впоследствие завещано от него на Международния Център „Рьорих“. Поради разпадането на СССР, по решение на С. Н. Рьорих Съветският фон „Рьорих“ бе преобразуван през септември 1991 година в Международен Център „Рьорих“. За настаняване на музея Святослав Рьорих лично избра от редицата предложени от правителството здания в Москва старинното имение на Лопухини, което с решение на Мосгоризпълкома [столичния общински съвет] № 2248 от 28.11.1989 г., а след това с постановление на правителството на Москва № 812 от 03.10.1995 г. беше дадено на МЦР под наем.

 С. Н. Рьорих предложи за ръководител на обществения музей известния учен, писател и обществен деец Людмила Василевна Шапошникова. Тя стана негово доверено лице и изпълнител на завещанието.

 В началото на 90-те години, след разпадането на СССР, правителството, за съжаление, не изпълни даденото на Святослав Рьорих обещание да окаже съдействие при създаването и развитието на музея. И ако не беше обществената подкрепа и помощта на мецената Б. И. Булочник, МЦР не би могъл със свои сили да реставрира паметника на историята и културата от ХVІІ в. „Имението Лопухини“ и да създаде в него музей.

 За двадесет и три години на своето съществуване, благодарение на народните дарения и меценатската помощ, общественият музей се превърна в крупен световен културен център, обзаведен със съвременно музейно оборудване. Музейната колекция наброява над 3000 единици, в това число над 900 картини и рисунки на семейство Рьорих. Картините, предадени на музея от С. Н. Рьорих, са регистрирани в недържавната част на Музейния фонд на Руската Федерация.

 За целия период на своето съществуване, музеят редовно организира подвижни изложби на картините на Н.К. и С.Н. Рьорих. През тези години са проведени над 500 изложби в 250 градове на Русия и в чужбина. Те са посетени от над 4 милиона посетители.

 В залите на музея постоянно се организират изложби на художниците-космисти, музикални вечери, фестивали на народното творчество, конкурси на детската рисунка.

 В МЦР се осъществява интензивна научна работа: организират се лекции, семинари, международни научни конференции, в които участват стотици представители от много страни на света.

 В читалнята на архива на семейство Рьорих, в който се съхраняват около 9000 архивни единици, работят учени от Русия и други страни.

 МЦР провежда голяма издателска дейност. Тя включва издаването на архивни материали от наследството на семейство Рьорих, на техни трудове, а също книги за живота и творчеството на това семейство. Над 200 издания с общ тираж над 500 хиляди екземпляра направиха достъпно наследството на Рьорих за много хора по целия свят.

 Периодичното списание „Култура и време“, издавано от МЦР, в резултат на проведената Международна професионална изложба „Преса – 2008“, е наградено със Знака на отличието „Златен Фонд на пресата – 2008“.

 МЦР създава филми, посветени на творчеството на семейство Рьорих. Филмите „Време да се събират камъните“ (2005) /посветен на 70-годишнината от подписването на Пакта Рьорих/ и „Зов на космическата еволюция“ (2013) /посветен на значението на творческото наследство на семейство Рьорих/, получиха статут „Национален филм“.

 В последно време Международният Център „Рьорих“, съвместно с Международния мемориален тръст „Рьорих“ (Нагар, Индия) започна работа по създаването в имението на Рьорих в долината Кулу (Индия) на съвременен мемориално-музеен комплекс и възраждане дейността на  Хималайския институт за научни изследвания „Урусвати“, създаден от семейство Рьорих през 1928 година.

 Тесни контакти свързват Международния Център „Рьорих“ с десетки културни и обществени организации в целия свят. МЦР е асоцииран член на Департамента за обществена информация на ООН, член е на Общоевропейската федерация за опазване на културното наследство „EUROPANOSTRA“, институционален член е на Международния съвет на музеите (ИКОМ), асоцииран член е на Международната организация на Националните тръстове и член на попечителския съвет на Международния мемориален тръст „Рьорих“ в Кулу (Индия).

 Едно от най-важните направления в международната дейност на МЦР е организирането и провеждането на международния изложбен проект „Пактът Рьорих. История и съвременност“, насочен към популяризиране на миротворческите идеи на Николай Рьорих. Проектът се провежда съвместно с Международния комитет за запазване на наследството на Рьорих при подкрепата на ЮНЕСКО и Министерството на външните работи на Руската Федерация. Изложби в рамките на този проект са проведени вече в седалището на ЮНЕСКО в Париж, в редица страни на Латинска Америка (Аржентина, Уругвай, Чили), в Службата на ООН в Женева, в Германия. През 2014 година се планира проектът да продължи в останалите страни на Южна и Централна Америка, подписали Пакта Рьорих, а също в Европа и страните на Азия.

 Приносът на МЦР и неговия обществен музей в съхраняването и популяризирането на наследството на семейство Рьорих получи висока държавна и обществена оценка. С укази на Президента на Руската Федерация, генералният директор на музея Людмила Василевна Шапошникова два пъти е наградена с държавни награди: с орден „Дружба“ през 2006 за голям принос в развитието на музейното дело и опазването на културното наследство и с орден „За заслуги пред Отечеството“ ІV степен през 2011 година за голям принос в опазването на културното наследство, многогодишна просветна  и обществена дейност.

 През 2007 година за реставрирането на имението „Лопухини“, колективът но Международния Център „Рьорих” бе награден с Националната премия „Културно наследство“, а през 2010 – с премията на Европейския съюз, връчена от Общоевропейската федерация за съхраняване на културното наследство „EUROPANOSTRA“.

 Основното финансиране на цялата тази културна дейност се извършваше от нашия меценат Б. И. Булочник. Но нашето безпокойство е предизвикано не само от създалата се ситуация, предизвикана от прекратяване на финансирането, но и от възобновеното противодействие от страна на Министерството на културата срещу признаването и изпълнението на завещанието на С. Н. Рьорих. Международният Център „Рьорих“ повече от 10 години бе в състояние на съдебен процес с Министерството на културата, което отказваше да признае МЦР за наследник на С. Н. Рьорих, въпреки неговото завещание. Причината за това бе нежеланието на министерството да изпълни волята на С. Н. Рьорих, изразена в неговото завещание, да бъде предадена на МЦР колекцията от 288 картини на Н. К. и С. Н. Рьорих, принадлежаща на С. Н. Рьорих и намираща се на временно съхранение в Министерството на културата. Не помогна даже личното обръщение по този повод на С. Н. Рьорих към президента на Руската Федерация Б. Н. Елцин (стр. 1, стр. 2). И едва когато Министерството на културата бе оглавено от А. А. Авдеев, министерството внимателно изучи ситуацията и, най-накрая, призна правото на собственост на МЦР върху тази колекция въз основа на правоустановяващи документи. По този повод министърът на културата А. А. Авдеев предостави през април 2012 година на правителството на Руската Федерация историко-юридическа справка „Относно колекцията на С. Н. Рьорих“ (стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5), в която правдиво е отразено действителното състояние на нещата.

 Правото на Международния Център „Рьорих“ да получи наследството на С. Н. Рьорих, по силата на неговото завещание, повторно беше признато през ноември 2011 година с решението на Хамовническия съд [райнонен съд на гр.Москва] (стр. 1, стр. 2, стр. 3), а след това бе потвърдено с решенията на апелационната (стр. 1, стр. 2, стр.3) и касационната (стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр.5) инстанция на Московския градски съд. Но, с идването на новия министър В. Р. Медински в Министерството на културата, министерството започна отново активно да противодейства на официалното признаване на МЦР за наследник на С. Н. Рьорих. Такова противодействие срещу признаването на завещанието на нашия велик съотечественик от страна на Министерството на културата в продължение на повече от 20 години нанася сериозен удар върху престижа на Русия.

 Ние сме загрижени също и от факта, че правителството на Москва през всичките тези години не иска да изпълни приетото по-рано свое решение за предаване на паметника на историята и културата „Имението Лопухини“ под наем на МЦР по облекчена тарифа – една рубла за кв.м. Всичко това се случва независимо от факта, че имението бе възстановено без каквато и да е финансова помощ от федералния и общинския бюджет и въпреки обстоятелството, че това е предвидено в „Решението за предоставяне под наем на обекти на културното наследство на гр.Москва, намиращи се в незадоволително състояние“, утвърдено с Постановление на правителството на Москва № 12 – ПП от 24.01.2012 г.

 По-рано вече неведнъж бяха правени опити за отнемане от обществения Музей „Н. К. Рьорих“ на имението „Лопухини“ и изселване от него на Международния Център „Рьорих“ (Постановление на Правителството на РФ № 1121 от 04.11.1993 г. и искова молба на Росимущество пред Арбитражния съд на Москва през 2007 година). Ние не изключваме, че именно с  това обстоятелство е свързано нежеланието на московското правителство да предаде на МЦР имението под наем по облекчена тарифа.

 Във връзка с изложеното, Международният Център „Рьорих“ се обръща към всички, на които е скъпо наследството на семейство Рьорих и неговото запазване за бъдещите поколения с призив да подкрепят нашите искания към ръководството на страната: да бъде признато и изпълнено завещанието на С. Н. Рьорих и дадените му обещания за съхраняване дейността на обществения Музей „Н. К. Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“ в имението „Лопухини“ и да бъде оказана помощ за неговото развитие от страна на държавата.

 

Прекратяването на финансирането от страна на мецената Б. И. Булочник ще доведе до това, че Международният Център „Рьорих“ няма да може:

1. Да продължи възстановяването на северната част на крилото на сградата, а също и каретната постройка на имението „Лопухини“.

2. Да организира подвижни изложби на картини на Рьорих в Русия и чужбина.

3. Да продължава международния изложбен проект „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Русия и чужбина.

4. Да проведе юбилейни изложби, посветени на 140-та годишнина от рождението на Николай Рьорих, 135-та годишнина на Елена Рьорих и 110-та годишнина на Святослав Рьорих.

5. Да провежда ежегодни международни научни конференции.

6. Да продължи издаването на творческото наследство на четиримата Рьорих от архива на МЦР.

7. Да продължи издаването на списанието „Култура и време“.

8. Да продължи да създава филми за живота и творчеството на семейство Рьорих.

9. Да участва във възраждането на Хималайския институт за научни изследвания „Урусвати“ на Международния мемориален тръст „Рьорих“ (Индия).

10. Да продължи работата на лектория на Музея „Н. К. Рьорих“.

11. Да попълва колекцията на Музея с нови картини на Н.К. и С.Н. Рьрорих.

12. Да продължи научната дейност в сътрудничество с руски и чуждестранни организации.

13. Да създаде Музей на историята, археологията и реставрацията на Имението „Лопухини“.

14. Благотворителният фонд „Е. И. Рьорих  няма да може да изплаща стипендиите на надарените деца в областта на науката и изкуството.

 Международният Център „Рьорих“ се обръща към всички, на които са скъпи обществения Музей „Н. К. Рьорих“ и неговата по-нататъшна дейнаост с молба да окажат помощ за събиране на средства за продължаване на изброените по-горе културни  проекти, осъществявани в рамките на уставната дейност.

 МЦР гарантира целевото използване на средствата, изпращани за уставната дейност за финансиране на изброените горе проекти, редовно отчитане по постъпилите  и използвани средства, а също предоставянето на всеки дарител на отчет за изразходването на даренията.

 

Дарения от физически лица (руски граждани)


Дарения от юридически лица (на Русия)


Дарения от чуждестранни граждани и юридически лица