• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Нови постъпления в Библиотеката на Национално сдружение „Рьорих“

1 MIJНационално сдружение „Рьорих“ придоби за своята Библиотека новите издания на Международния Център „Рьорих“:

Л. В. Шапошникова. Метаисторическая живопись Н. К. Рериха. Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 448 страници, илюстр.

   В книгата на известния философ, историк и рьориховед Людмила Шапошникова   е разгледано енергоинформационното взаимодействие между метаисторическия и земния исторически процес върху примера на творчеството на руския художник, учен и мислител Николай Константинович Рьорих (1874-1947), а също така въз основа на живописните произведения на К. Брюлов, В. Серов, А. Рябушкин.

Изданието е красиво илюстрирано и е адресирано към широк кръг читатели.

 

1 Trudove ONCKMТруды Объединенного Научного Центра проблем космического мышления. Т. 3. – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 624 с., илюстр.

В настоящия сборник въз основа на философията на космическата реалност, историята на науката, квантовата физика, синергетиката и други научни дисциплини са анализирани проблемите на развитието на философските основи на науката. В качеството на методология на този процес група автори предлагат новото космическо мислене, чиито основи са във философската система Жива Етика. Новото мислене разглежда всички явления на битието в контекста на реалния космос и се основава на тази система на познание, чийто стълб, в единство с емпиричните методи, са методите духовни или метанаучни. Днес тази система на познанието е предмет на изследвания от учени и философи, водещо място сред тях принадлежи на изтъкнатия философ Людмила Шапошникова. В представените в сборника трудове убедително е показано, че по-нататъшното развитие на философията на науката пряко зависи от формирането и прилагането на нова теория на познанието, чието използване ще позволи в науката да бъде включена духовно-етична съставляваща и по този начин качествено да се разширят нейните методологични възможности и да се открият нови хоризонти на научните изследвания.

Изданието е предназначено за научни работници, преподаватели на ВУЗове, докторанти, студенти, а също за всички, интересуващи се от проблемите на научното познание и духовните перспективи за развитието на човечеството.