• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Нови постъпления в Библиотеката на Национално сдружение „Рьорих“

1 MIJНационално сдружение „Рьорих“ придоби за своята Библиотека новите издания на Международния Център „Рьорих“:

Л. В. Шапошникова. Метаисторическая живопись Н. К. Рериха. Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 448 страници, илюстр.

   В книгата на известния философ, историк и рьориховед Людмила Шапошникова   е разгледано енергоинформационното взаимодействие между метаисторическия и земния исторически процес върху примера на творчеството на руския художник, учен и мислител Николай Константинович Рьорих (1874-1947), а също така въз основа на живописните произведения на К. Брюлов, В. Серов, А. Рябушкин.

Изданието е красиво илюстрирано и е адресирано към широк кръг читатели.

 

1 Trudove ONCKMТруды Объединенного Научного Центра проблем космического мышления. Т. 3. – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 624 с., илюстр.

В настоящия сборник въз основа на философията на космическата реалност, историята на науката, квантовата физика, синергетиката и други научни дисциплини са анализирани проблемите на развитието на философските основи на науката. В качеството на методология на този процес група автори предлагат новото космическо мислене, чиито основи са във философската система Жива Етика. Новото мислене разглежда всички явления на битието в контекста на реалния космос и се основава на тази система на познание, чийто стълб, в единство с емпиричните методи, са методите духовни или метанаучни. Днес тази система на познанието е предмет на изследвания от учени и философи, водещо място сред тях принадлежи на изтъкнатия философ Людмила Шапошникова. В представените в сборника трудове убедително е показано, че по-нататъшното развитие на философията на науката пряко зависи от формирането и прилагането на нова теория на познанието, чието използване ще позволи в науката да бъде включена духовно-етична съставляваща и по този начин качествено да се разширят нейните методологични възможности и да се открият нови хоризонти на научните изследвания.

Изданието е предназначено за научни работници, преподаватели на ВУЗове, докторанти, студенти, а също за всички, интересуващи се от проблемите на научното познание и духовните перспективи за развитието на човечеството.