• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Първи каталог на Николай Рьорих в България

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgaria-1Първият каталог от произведения на Николай Рьорих в България бе представен неотдавна в Библиотеката на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Той е издаден от Националната галерия за чуждестранно изкуство в София, благодарение на безвъзмездното финансиране от Международния Център „Рьорих“ в Москва и методологичното съдействие на неговите научни сътрудници.

Презентацията на издадения през 2012 каталог се състоя на 28 март тази година по случай 35-годишнината от откриването на първата изложба на Николай Рьорих в България. Вечерта бе открита от директора на Университетската библиотека доктор Анна Ангелова, а в представянето на каталога взеха участие: академик Светлин Русев, първият заместник-генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва Александър Стеценко, директорът на Националната галерия за чуждестранно изкуство Ирина Мутафчиева (задочно, бе прочетено нейно слово), ръководителят на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България Марга Куцарова и скулпторът Георги Върлинков. Препълнената най-голяма зала на Университетската библиотека бе свидетелство за искрения интерес, който творчеството на великия руски художник винаги буди сред нашата културна общественост. На презентацията присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, съветникът от Посолството на Руската Федерация в България О. А. Ковальов и вторият секретар О. В. Ковальова, учени ориенталисти, историци и филолози от Софийския университет, деятели на културата, студенти, журналисти, както и ценители на изкуството на Рьорих.

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgaria-2Каталогът е първото по рода си издание у нас: той включва всичките 248 картини на Николай Рьорих от колекцията на Националната галерия за чуждестранно изкуство в София. Изданието е осъществено на три езика (български, руски и английски) и неговото значение без съмнение е много голямо, както за изследователите на художественото творчество на Рьорих в Европа, Азия и Америка, така и за всички, които ценят изкуството.

Каталогът, озаглавен „Колекция Николай Рьорих“, включва статии за творчеството на Рьорих от директора на Националната галерия за чуждестранно изкуство Ирина Мутафчиева и академик Светлин Русев, както и ценна студия от проф. Величко Коларски за значителното влияние на Николай Рьорих върху най-големите български художници през първата половина на ХХ век. Това са художниците от Движението за родно изкуство, сред които Борис Георгиев, Васил Стоилов, Владимир Димитров-Майстора, Сирак Скитник, Николай Райнов, Цанко Лавренов и други. Рьорих е бил един от най-ярките представители на руската художествена култура в началото на ХХ век и неговото голямо влияние върху търсенията на българските художници при изграждането на самобитно родно изкуство ще е откритие за редица изследователи на българската култура. Не само художественото творчество на Рьорих, но и неговото научно, философско и обществено творчество оказват значително влияние върху културния живот в България през първата половина на миналото столетие. В България през 30-те години на ХХ век по инициатива на Николай Райнов е създадена Българска асоциация „Рьорих“, обединяваща голяма част от посочените горе български художници, а през 1935 е създаден и Български комитет за Пакта Рьорих, чиято задача е била присъединяването на България към първия договор за защита на културните ценности и тяхната реална защита у нас. Приемник на делото на тези български дейци през 70-те години на миналия век е председателят на Комитета за култура на България Людмила Живкова, която в тясно сътрудничество със Святослав Рьорих провежда мащабната програма „Николай Константинович Рьорих“, част от която е и откритата голяма изложба в София на 28 март 1978 година.

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgaria-3В словото си академик С. Русев подчерта непреходната ценност на художественото наследство на Николай Рьорих, като отбеляза, че „в него живописците ще намерят истини, които са дълбоко под повърхността на майсторството – истините на Духа“. Първият заместник-генерален директор на Музея на Николай Рьорих в Москва Александър Стеценко в своето изказване посочи, че Международният Център „Рьорих“ (МЦР) осъществява дейност, насочена към съхранение на наследството на семейство Рьорих в целия свят, тъй като това наследство има огромно образователно и възпитателно значение за бъдещите поколения. Именно поради тази причина МЦР е подкрепил издаването в България на каталога „Колекция Николай Рьорих“. Александър Стеценко предаде също така на присъстващите лично приветствие по случай издаването на каталога в България от големия руски учен, заслужил деец на изкуството на Руската Федерация, един от най-изтъкнатите съвременни изследователи на творчеството на семейство Рьорих Людмила Шапошникова, която е и Първи вицепрезидент на МЦР и генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва. В приветствието на Л. Шапошникова бе подчертана ролята на българския държавен деец Людмила Живкова в смелото въплъщаване на идеите на Николай Рьорих в държавната програма за творческо развитие на личността през 70-те години на ХХ век. В своето приветствие Л.Шапошникова също така отбеляза: „Надявам се, че представеният каталог и самите картини на Николай и Святослав Рьорих, изложени в постоянна експозиция на Вашия Музей на новия етап от неговото развитие, ще продължат творческото присъствие на многостранното наследство на семейство Рьорих в културния живот на България“.

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgariaКакто е известно, понастоящем в зданието на Националната галерия за чуждестранно изкуство (до Храм-паметника „Свети Александър Невски“, срещу Националната художествена академия) се извършват мащабни строителни дейности и временно Галерията не е достъпна за посетители. До ноември миналата година там можеха да бъдат видени 74 картини на Николай Рьорих, представени в постоянната експозиция на Галерията в зала „Рьорих“. Национално сдружение „Рьорих“ се надява, че след реконструкцията на зданието, в постоянната експозиция на Галерията за посетителите ще бъдат достъпни не само 74, а всичките 248 картини на Николай Рьорих.