• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Първи каталог на Николай Рьорих в България

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgaria-1Първият каталог от произведения на Николай Рьорих в България бе представен неотдавна в Библиотеката на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Той е издаден от Националната галерия за чуждестранно изкуство в София, благодарение на безвъзмездното финансиране от Международния Център „Рьорих“ в Москва и методологичното съдействие на неговите научни сътрудници.

Презентацията на издадения през 2012 каталог се състоя на 28 март тази година по случай 35-годишнината от откриването на първата изложба на Николай Рьорих в България. Вечерта бе открита от директора на Университетската библиотека доктор Анна Ангелова, а в представянето на каталога взеха участие: академик Светлин Русев, първият заместник-генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва Александър Стеценко, директорът на Националната галерия за чуждестранно изкуство Ирина Мутафчиева (задочно, бе прочетено нейно слово), ръководителят на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България Марга Куцарова и скулпторът Георги Върлинков. Препълнената най-голяма зала на Университетската библиотека бе свидетелство за искрения интерес, който творчеството на великия руски художник винаги буди сред нашата културна общественост. На презентацията присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, съветникът от Посолството на Руската Федерация в България О. А. Ковальов и вторият секретар О. В. Ковальова, учени ориенталисти, историци и филолози от Софийския университет, деятели на културата, студенти, журналисти, както и ценители на изкуството на Рьорих.

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgaria-2Каталогът е първото по рода си издание у нас: той включва всичките 248 картини на Николай Рьорих от колекцията на Националната галерия за чуждестранно изкуство в София. Изданието е осъществено на три езика (български, руски и английски) и неговото значение без съмнение е много голямо, както за изследователите на художественото творчество на Рьорих в Европа, Азия и Америка, така и за всички, които ценят изкуството.

Каталогът, озаглавен „Колекция Николай Рьорих“, включва статии за творчеството на Рьорих от директора на Националната галерия за чуждестранно изкуство Ирина Мутафчиева и академик Светлин Русев, както и ценна студия от проф. Величко Коларски за значителното влияние на Николай Рьорих върху най-големите български художници през първата половина на ХХ век. Това са художниците от Движението за родно изкуство, сред които Борис Георгиев, Васил Стоилов, Владимир Димитров-Майстора, Сирак Скитник, Николай Райнов, Цанко Лавренов и други. Рьорих е бил един от най-ярките представители на руската художествена култура в началото на ХХ век и неговото голямо влияние върху търсенията на българските художници при изграждането на самобитно родно изкуство ще е откритие за редица изследователи на българската култура. Не само художественото творчество на Рьорих, но и неговото научно, философско и обществено творчество оказват значително влияние върху културния живот в България през първата половина на миналото столетие. В България през 30-те години на ХХ век по инициатива на Николай Райнов е създадена Българска асоциация „Рьорих“, обединяваща голяма част от посочените горе български художници, а през 1935 е създаден и Български комитет за Пакта Рьорих, чиято задача е била присъединяването на България към първия договор за защита на културните ценности и тяхната реална защита у нас. Приемник на делото на тези български дейци през 70-те години на миналия век е председателят на Комитета за култура на България Людмила Живкова, която в тясно сътрудничество със Святослав Рьорих провежда мащабната програма „Николай Константинович Рьорих“, част от която е и откритата голяма изложба в София на 28 март 1978 година.

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgaria-3В словото си академик С. Русев подчерта непреходната ценност на художественото наследство на Николай Рьорих, като отбеляза, че „в него живописците ще намерят истини, които са дълбоко под повърхността на майсторството – истините на Духа“. Първият заместник-генерален директор на Музея на Николай Рьорих в Москва Александър Стеценко в своето изказване посочи, че Международният Център „Рьорих“ (МЦР) осъществява дейност, насочена към съхранение на наследството на семейство Рьорих в целия свят, тъй като това наследство има огромно образователно и възпитателно значение за бъдещите поколения. Именно поради тази причина МЦР е подкрепил издаването в България на каталога „Колекция Николай Рьорих“. Александър Стеценко предаде също така на присъстващите лично приветствие по случай издаването на каталога в България от големия руски учен, заслужил деец на изкуството на Руската Федерация, един от най-изтъкнатите съвременни изследователи на творчеството на семейство Рьорих Людмила Шапошникова, която е и Първи вицепрезидент на МЦР и генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва. В приветствието на Л. Шапошникова бе подчертана ролята на българския държавен деец Людмила Живкова в смелото въплъщаване на идеите на Николай Рьорих в държавната програма за творческо развитие на личността през 70-те години на ХХ век. В своето приветствие Л.Шапошникова също така отбеляза: „Надявам се, че представеният каталог и самите картини на Николай и Святослав Рьорих, изложени в постоянна експозиция на Вашия Музей на новия етап от неговото развитие, ще продължат творческото присъствие на многостранното наследство на семейство Рьорих в културния живот на България“.

purvi-katalog-na-nikolai-riorih-v-bulgariaКакто е известно, понастоящем в зданието на Националната галерия за чуждестранно изкуство (до Храм-паметника „Свети Александър Невски“, срещу Националната художествена академия) се извършват мащабни строителни дейности и временно Галерията не е достъпна за посетители. До ноември миналата година там можеха да бъдат видени 74 картини на Николай Рьорих, представени в постоянната експозиция на Галерията в зала „Рьорих“. Национално сдружение „Рьорих“ се надява, че след реконструкцията на зданието, в постоянната експозиция на Галерията за посетителите ще бъдат достъпни не само 74, а всичките 248 картини на Николай Рьорих.