• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

„Бюлетин на Руското философско общество“

19-02-15 novini RFO 4 2014В списанието „Бюлетин на Руското философско общество“ № 4 (72) от 2014 година са публикувани очерци на учените от ОНЦКМ (Обединения научен център по проблемите на космическото мислене на МЦР), членове на секцията „Руският космизъм“ на Руското философско общество: в рубриката „Информация от отделенията и първичните организации на РФО“ - очеркът на В. В. Фролов „Мир чрез Култура“ (с. 26, с. 27, с. 28); в рубриката „Опитът на международното сътрудничество“ - очеркът на А. А. Лебеденко (с.81, с. 92).