• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Вечер, посветена на паметта на Святослав Николаевич Рьорих в Международния Център „Рьорих“

300115 Святослав Rerih smalНа 30 януари в обществения Музей „Н. К. Рьорих“ в Москва бе проведена вечер, посветена на паметта на Святослав Николаевич Рьорих – основател на Музея и почетен Президент на Международния Център „Рьорих“.

Събралите се в залата „С. Н. Рьорих“ на Музея чуха уникален аудиозапис на гласа на Святослав Николаевич Рьорих, предоставен от Национално сдружение „Рьорих“ – Българското отделение на МЦР. Беседата (аудиозаписът) на Святослав Рьорих е посветена на неговия велик баща – Николай Константинович Рьорих, на неговия непрестанен стремеж към всичко Прекрасно. С. Н. Рьорих споделя своите размисли за безпределността на силите, заложени във всеки човек, за дълбините на познанието на света от човека и за безкрайността на самоусъвършенстването.

Вечерта бе открита от Людмила Василиевна Шапошникова – изпълнител на завещанието на Святослав Николаевич Рьорих, първи вицепрезидент на Международния Център „Рьорих“, генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“, заслужил деец на изкуството на Руската Федерация.

300115 LVS smallТясна дружба е свързвала Святослав Рьорих и Людмила Шапошникова повече от 20 години, ето защо ежегодно провежданата вечер, посветена на паметта на С. Н. Рьорих, е своеобразен отчет за това как се опазва наследството на семейство Рьорих, какви са новите достижения на сътрудниците на обществения Музей в областта на изследването и популяризирането на наследството на семейство Рьорих. Този път, на вечерта в памет на Святослав Рьори, бяха представени първият и вторият том от четиритомното издание „«...Да действаме в името на доброто е наш свещен дълг»: Кореспонденцията на Святослав Рьорих и Кетрин Кембъл“ («"...Действовать во имя добра – наш священный долг“: Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмпбелл»).

Л. В. Шапошникова сподели своите впечатления от срещите си със Святослав Рьорих и неговата духовна ученичка – Кетрин Кембъл. За пръв път тя се среща с нея, когато Кетрин е вече на 94 години, но бодростта и любовта към живота карат обкръжаващите я напълно да забравят за нейната възраст.

Людмила Василиевна отбеляза, че „в подготвената и издадена книга са представени много интересни материали за дружбата и сътрудничеството между Святослав Николаевич и Кетрин Кембъл“.

300115 Mihailova smallСтаршият научен сътрудник на Ръкописния отдел на Международния Център „Рьорих“ Н. Г. Михайлова, която също е познавала Кетрин Кембъл, разказа за работата върху текста на изданието. Разчитането на почерка на авторите често е било нелека задача. Епистоларното наследство се оказало обемно – над 900 писма, което говори за тясната връзка между кореспондентите. Святослав Рьорих, изключително образован и многостранно надарен човек, привлича Кетрин Кембъл към активна дейност. Тя много бързо усвоява философско-етическите идеи на семейство Рьорих. Представена лично на Елена Рьорих, Кетрин Кембъл с особена любов и почитание се вслушва в нейните наставления и е смятала за щастие да може да й бъде полезна. Именно благодарение на помощта на К. Кембъл са издадени писмата и статиите на Николай Рьорих, организирано е събиране на средства за покриване на разходите за възстановяване на дейността на музея на Николай Рьорих в Ню Йорк след неговото разоряване и разпродаване от Хорш, и за заплащане на адвокатите по време на съдебните процеси срещу Хорш.

300115 Kmizhnik Zaharova smallВ своето изказване старшият научен сътрудник на Ръкописния отдел на МЦР Е. А. Захарова запозна присъстващите с немалко цитати от писмата на Елена Рьорих, Святослав Рьорих и Кетрин Кембъл, които разкриват същността на техните взаимоотношения. Ние откриваме разговор между
учители и благодарна ученичка, която в продължение на много години преминава по пътя на духовните търсения и става един от най-преданите и надеждни приятели на семейство Рьорих.

Главният редактор на Издателския отдел на Международния Център „Рьорих“ Т. О. Книжник подчерта, че настоящето издание принципно се отличава от предходните издания на епистоларното наследство на четиримата Рьорих от архива на МЦР. „Обикновено писмата изразяват отношение „учител – ученик“. В този случай, цялата кореспонденция – това е историята на дългогодишна сърдечна дружба. В това се състои необикновената притегателност на книгите“. Татяна Олеговна Книжник отбеляза многобройните исторически паралели между борбата за възстановяване на американския музей през 40-те години на ХХ век в300115 Ghigota small САЩ и постоянната борба за правото да съществува и да работи пълноценно обществения (недържавен) Музей „Н. К. Рьорих“ в Москва в наши дни.

В. Е. Жигота, ръководителят на Автономната научна група на МЦР, сподели своите мисли за философските възгледи на Святослав Рьорих, разкривайки неговият глъбинен образ като „философ на живота“ (в смисъла, вложен в това понятие от руския философ Владимир С. Соловьов).

300115 Sokolova smallДуховна епопея на общуване между двама човека – така определи сборника „...Да действаме в името на доброто е наш свещен дълг“ кандидатъп по културология Б. Ю. Соколова. „От една страна, тази кореспонденция, разбира се, представлява безценен материал за изследователите. От друга – тя ще е много полезна за тези, които се стремят към духовно самоусъвършенстване, защото тя съдържа немалко мъдри съвети. Тези съвети звучат в писмата на Святослав Рьорих, който се разкрива пред нас като учител и наставник на Кетрин Кембъл. Великият
космически закон – законът за предаността на най-близкото йерархично звено – сякаш като червена нишка преминава през цялата кореспонденция. Такава преданост проявява К. Кембъл, притежаваща300115 Djyachenko small удивително героични качества – стремеж към труд за Общото благо, самоотверженост и несломимо мъжество“.

Кандидатът по културология И. Ю. Дяченко, сякаш като заключение на вечерта отбеляза, че представените първи два тома на новото издание обединяват присъстващите в залата хора – и изказващите се, и публиката. Книгите са изпълнени с човечност, искреност и любов към прекрасното. Четейки ги, хората се приобщават към идеалите на духовността и красотата.

300115 koncert 1 smallСвятослав Николаевич Рьорих е бил гражданин на Индия, затова логичен завършек на вечерта бе концертът на ансамбъла за индийски танци „Одиси Дживан Нритя“. Художествен ръководител на ансамбъла е танцьорката, педагогът с висша квалификационна категория, хореографът, член на фондацията с нестопанска цел „Нритя Сабха“, стипендиантът на Индийския съвет за културни връзки (ICCR), лауреат-победител на конкурса за педагози „Отдавам своето сърце на децата“ Виталина Лобач.