• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

В Двореца на мира в Хага продължава изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“

Haga 2 Zname IMG 4354 small17.04.2014 (от сайта на МЦР)

Изложбата се провежда в буквалния смисъл под Знамето на Мира – отличителния знак на Пакта Рьорих. В тържествената обстановка на откриването на изложбата флагът „Знаме на Мира“ бе връчен на Генералния директор на Фондация „Карнеги“ Стивън ван Хогстратен и сега той се развява над Двореца на мира в Хага заедно с флага на ООН. Съседството на двата символа нагледно свидетелства за високото международно признание за приноса на Николай Рьорих в делото за защитата на културното наследство на целия свят. Програмата на втория ден на изложбата (16 април 2014 година) бе наситена с интересни съобщения.

Haga 2 A Stecenko 16-04-2014 4ss smallБе представен докладът на ръководителя на българския филиал на МЦР Марга Куцарова, озаглавен „Пактът Рьорих: минало, настояще и бъдеще“. Юрист международник, тя привлече вниманието на слушателите към международноправните аспекти на договора, подписан преди 79 години и изключително актуален от юридическа гледна точка и понастоящем. След това бе показан филмът на Генералния директор на Музея „Н. К. Рьорих“ Людмила Шапошникова „Зов на Космическата еволюция“. В своето изказване, представящо филма, вицепрезидентът на МЦР А. В. Стеценко разказа как е създаван филма, какви цели е поставил пред себе си авторския колектив. С голямо внимание присъстващите изслушаха съобщението на представителя на Холандския институт по история на изкуствата Урсула де Гуде за Николай Рьорих като Haga 2 M Koutsarova 16-04-2014 3 smallхудожник. Неговото творчество е изключително дълбоко и многостранно, ето защо изучаването на живописните творби на Майстора предстои на не едно поколение изкуствоведи.

 Особен интерес предизвика лекцията на Директора на Библиотеката на Двореца на мира Йерун Вервлит на тема „Мартенс и Рьорих“. На Хагските мирни конференции през 1899 и 1907, инициирани от Русия, са обсъждани и приети конвенции, които кодифицират международноправните обичаи за водене на война и в които за пръв път намират отражение някои правила, касаещи защитата на културно наследство по време на международен въоръжен конфликт. Огромна роля в провеждането на Хагските конференции и особено при разработването на положенията на конвенциите от 1899 г. и 1907 г. принадлежи на видния представител на петербургската школа по международно право, член на Съвета към Министерството на външните работи на Русия (от 1881 година), вицепрезидент на Европейския институт по международно право (1885), член на Постоянната палата на арбитражния съд в Хага, професор в Haga 2 Vervliet 16-04-2014 1 smallСанктпетербургския университет Фьодор Фьодорович Мартенс (1849-1909). Теоретическите разработки на Мартенс се основават върху убеждението му, че само взаимното уважение между народите и техният стремеж към постигането на общи културни идеали им дават възможност да се развиват.

 Понастоящем положенията на Хагските конвенции от 1907 Haga 2 Zname na Mira Haga a2 smallгодина са част от международното обичайно право, защото в основата им са положени, според Мартенс, „законите на човечността“. Един от учениците на Ф. Ф. Мартенс е Николай Рьорих, който се учи при него в Юридическия факултет на Санктпетербургския университет.

 Николай Рьорих практически през целия си живот работи върху решаването на проблема за опазване на културното наследство и го издига на качествено ново ниво, като става основоположник на международното право в областта на опазването на културните ценности. Резултат от тези усилия е Договорът за защита на художествените и научни институции и исторически паметници, известен днес като Пакт Рьорих.

Haga 2 Obshta snimka Haga 16-04-2014 small

 

ВИДЕО: Издигането на Знамето на Мира пред Двореца на мира в Хага