• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

„Феноменът Кайлас и неговата роля в еволюционното развитие на човека“

Kailas news 04 2014

На 12-13 април 2014 година, в Международния Център „Рьорих“ (МЦР, Москва) бе проведена Първата международна научно-обществена конференция „Феноменът на Кайлас и неговата роля в еволюционното развитие на човека“. В световната научна практика това е първата конференция, посветена на изучаването на феномена на Кайлас. Организатори на конференцията са „Изследователската група на феномена Кайлас (Русия)“ и Международният Център „Рьорих“. (от сайта на МЦР)

Целите на конференцията са систематизирането и въвеждането в научен оборот на натрупаните данни за феномена Кайлас, а също така съдействие за развитието на по-нататъшните научни изследвания и разпространението на знания за феномена на Кайлас и неговата роля в еволюцията на човека.

В работата на конференцията взеха участие 420 човека, сред които учени, педагози, дейци на културата, пътешественици от Русия, Белорусия, Украйна, България, Бразилия, Германия, Индия, Китай.

Kailas 1 smallС встъпителни слова към участниците в конференцията се обърнаха президентът на Международния Център „Рьорих“, президент на Международния  комитет за съхранение на наследството на Рьрих, извънредният и пълномощен посланик А. П. Лосюкав и ръководителят на изследователската група на феномена Кайлас С. Ю. Балалаев. На конференцията бяха представени 16 доклада, чийто автори разгледаха кулутрно-исторически, митологически, семантико-символически, географски и други проблеми, свързани с Кайлас и прилежащите региони. Сред докладите бяха изказванията на кандидата на физико-математическите науки С. Ю. Балалаев (Воронеж, Русия), на кандидата на филологическите науки, старши научен сътрудник на Института за световна литература „М. Горки“ на РАН (Москва) Н.Р. Лидова, на вицепрезидента  на Международната лига за защита на културата М. Н. Чирятев (Санкт-Петербург), на директора на Фонда за развитие на МГИМО (Москва) Д. С. Юсов, на доктора на медицинските науки , професор Ю. А. Захаров (Москва), на майстора на Дзогчен традицията на Шанг Шунг Нен Гюд (Индия)  Арта Лама Ринпоче.

Kailas 2 smallВ заключение бе проведена Кръгла маса „Обсъждане на резултатите от конференцията“, на която между другите се изказаха и заместник-генералния директор на Музея „Н. К. Рьорих“ по научната работа, ръководител на Обединения научен център по проблемите на космическото мислене (ОНЦ КМ) на МЦР, докторът на философските науки, професор В. В. Фролов и старши научният сътрудник на ОНЦ КМ, кандидатът на философските науки В.Г. Соколов.