• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Издания

 7 Buletin Nikolay RoerichНиколай Рьорих: Юбилеен бюлетин, посветен на 125-годишнината от рождението на великия руски художник, културен деец, учен, поет и философ. С.: Българско сдружение „Рьорих“, 1999 – 8 с.

Юбилейният бюлетин „Николай Рьорих“ включва следните статии и очерци: Леонин Андреев,  „Държавата на Рьорих“; Святослав Рьорих, „Николай Рьорих – художник и прорицател“; Николай Рьорих „Приветствие към Българската асоциация“, а така също хронология на живота и творчеството на Николай Рьорих и материал, посветен на Пакта Рьорих и Знамето на Мира.