• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Издания

Людмила Шапошникова

За новото космическо мислене

Сборник статии

Национално сдружение „Рьорих“ – член на Международния Център-Музей „Рьорих“

София, 2008

[Предговор]

Сборникът „За новото космическо мислене“ съдържа статии на Людмила Шапошникова – изтъкнат руски учен, философ и писател, основател и генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва, академик, заслужен деятел на изкуствата на Руската Федерация. Включените в настоящия сборник статии, макар и да представляват неголяма част от нейното творчество, посветено на новото космическо мислене, обхващат едни от най-важните идеи в тази област.

Три от тях: „Исторически и културни особености на новото космическо мислене“, „Как започна. Международната научна конференция през 2003 година за новото космическо мислене“ и „Светлината на Утринната звезда“ са публикувани за пръв път в Москва през 2005 година в сборника „Обединен научен център по проблемите на космическото мислене“. Те представят историческата и философската основа за формирането на новото космическо мислене, основните проблеми, които то повдига, както и историята на създаването на Обединения научен център по проблемите на космическото мислене (ОНЦ КМ). Той е учреден през декември 2004 година на базата на Международния Център „Рьорих“ (МЦР), с участието на представители на Руската академия на науките, Руската академия на естествените науки, Руската академия на космонавтиката „К. Е. Циолковски“ и Руската академия на образованието.

Статията „Дневникът на стария лекар“ носи наименованието, дадено от Николай Иванович Пирогов на водения от него дневник, и е публикувана за пръв път в издаваното от МЦР обществено-научно и художествено списание „Культура и время“ (№ 2 от 2003). Н. И. Пирогов – голям руски учен и хирург – е добре познат у нас. Шапошникова разкрива малко известен аспект от неговия живот и дейност – философското му творчество, което му отрежда мястото на един от предшествениците на новото космическо мислене.

В „Двадесети век. На прага на Новия Свят“ Людмила Шапошникова разглежда развитието през 20. век на идеята за Нов Свят и Нов човек. Тази идея, съществуваща от най-древни времена, през изминалия век не само достига своя най-ярък израз, но и започва да бъде въплъщавана в живота от различни обществени сили в съответствие с техните представи за Новия Свят и Новия човек. В многообразието от идеи ясно се открояват две противостоящи си тенденции – едната е представена от новото космическо мислене на Духовната революция в Русия, другата е породена от социалната революция и от социалните кръгове, принадлежащи идейно към привържениците на така наречената материалистическа мисъл.

В статията „Магическият мост на синтеза“ Людмила Шапошникова разглежда извечния въпрос за взаимоотношението „Изток – Запад“ и запознава с вижданията на един от основоположниците на новото космическо мислене – Николай Рьорих. Мислител и художник от планетарен мащаб, формиран в „източно-западната“ руска култура, Рьорих първо усеща проблема „Изток-Запад“ дълбоко в себе си, а впоследствие влиза в съприкосновение с него на практика, в самия живот. Той е бил убеден, че сближаването на Изтока и Запада ще доведе до възраждането и на единия и на другия. Синтезът на явлението „Изток-Запад“ Рьорих е смятал за еволюционна задача.

Сборникът съдържа и раздел за автора. Две от статиите в него са публикувани за пръв път в двутомника „Держава Рерихов“ (Шапошникова, Л. В. Держава Рерихов. Москва. 2006): посветената на живота и творчеството на Людмила Шапошникова статия „Живот като пламък“ от О. А. Лавренова, водещ научен сътрудник на Института за културно и природно наследство „Д. С. Лихачов“ в Москва и отговорен секретар на списанието „Култура и време“, и статията „Концепцията на Людмила Шапошникова за новото космическо мислене и новата система на познание“ от проф., дфн Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култура на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В същия раздел е и статията „За новото космическо мислене и Русия. За автора на настоящия сборник“ от Марга Куцарова, председател на Национално сдружение „Рьорих“.

Сборникът се посвещава на 80-годишнината на автора, чествана през 2006 година.