• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Издания

Людмила Шапошникова

За новото космическо мислене

Сборник статии

Национално сдружение „Рьорих“ – член на Международния Център-Музей „Рьорих“

София, 2008

[Предговор]

Сборникът „За новото космическо мислене“ съдържа статии на Людмила Шапошникова – изтъкнат руски учен, философ и писател, основател и генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва, академик, заслужен деятел на изкуствата на Руската Федерация. Включените в настоящия сборник статии, макар и да представляват неголяма част от нейното творчество, посветено на новото космическо мислене, обхващат едни от най-важните идеи в тази област.

Три от тях: „Исторически и културни особености на новото космическо мислене“, „Как започна. Международната научна конференция през 2003 година за новото космическо мислене“ и „Светлината на Утринната звезда“ са публикувани за пръв път в Москва през 2005 година в сборника „Обединен научен център по проблемите на космическото мислене“. Те представят историческата и философската основа за формирането на новото космическо мислене, основните проблеми, които то повдига, както и историята на създаването на Обединения научен център по проблемите на космическото мислене (ОНЦ КМ). Той е учреден през декември 2004 година на базата на Международния Център „Рьорих“ (МЦР), с участието на представители на Руската академия на науките, Руската академия на естествените науки, Руската академия на космонавтиката „К. Е. Циолковски“ и Руската академия на образованието.

Статията „Дневникът на стария лекар“ носи наименованието, дадено от Николай Иванович Пирогов на водения от него дневник, и е публикувана за пръв път в издаваното от МЦР обществено-научно и художествено списание „Культура и время“ (№ 2 от 2003). Н. И. Пирогов – голям руски учен и хирург – е добре познат у нас. Шапошникова разкрива малко известен аспект от неговия живот и дейност – философското му творчество, което му отрежда мястото на един от предшествениците на новото космическо мислене.

В „Двадесети век. На прага на Новия Свят“ Людмила Шапошникова разглежда развитието през 20. век на идеята за Нов Свят и Нов човек. Тази идея, съществуваща от най-древни времена, през изминалия век не само достига своя най-ярък израз, но и започва да бъде въплъщавана в живота от различни обществени сили в съответствие с техните представи за Новия Свят и Новия човек. В многообразието от идеи ясно се открояват две противостоящи си тенденции – едната е представена от новото космическо мислене на Духовната революция в Русия, другата е породена от социалната революция и от социалните кръгове, принадлежащи идейно към привържениците на така наречената материалистическа мисъл.

В статията „Магическият мост на синтеза“ Людмила Шапошникова разглежда извечния въпрос за взаимоотношението „Изток – Запад“ и запознава с вижданията на един от основоположниците на новото космическо мислене – Николай Рьорих. Мислител и художник от планетарен мащаб, формиран в „източно-западната“ руска култура, Рьорих първо усеща проблема „Изток-Запад“ дълбоко в себе си, а впоследствие влиза в съприкосновение с него на практика, в самия живот. Той е бил убеден, че сближаването на Изтока и Запада ще доведе до възраждането и на единия и на другия. Синтезът на явлението „Изток-Запад“ Рьорих е смятал за еволюционна задача.

Сборникът съдържа и раздел за автора. Две от статиите в него са публикувани за пръв път в двутомника „Держава Рерихов“ (Шапошникова, Л. В. Держава Рерихов. Москва. 2006): посветената на живота и творчеството на Людмила Шапошникова статия „Живот като пламък“ от О. А. Лавренова, водещ научен сътрудник на Института за културно и природно наследство „Д. С. Лихачов“ в Москва и отговорен секретар на списанието „Култура и време“, и статията „Концепцията на Людмила Шапошникова за новото космическо мислене и новата система на познание“ от проф., дфн Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култура на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В същия раздел е и статията „За новото космическо мислене и Русия. За автора на настоящия сборник“ от Марга Куцарова, председател на Национално сдружение „Рьорих“.

Сборникът се посвещава на 80-годишнината на автора, чествана през 2006 година.