• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Библиотека на Национално Сдружение „Рьорих“

Библиотеката на Национално сдружение „Рьорих“ разполага с един от най-богатите фондове в България с издания от Николай, Елена, Юрий и Святослав Рьорих и за тях. Това са около 600 заглавия на български, руски, английски, а също така частично и на немски и хинди, разпределени в няколко основни тематични раздела.

Представено е цялостно философското и епистолярно наследство на семейство Рьорих – библиотеката разполага с всички книги на Жива Етика, както и с пълното събрание на писмата на Елена Рьорих, които следва да се разглеждат като неразделна част от тази философска система. Пълното издание на писмата на Елена Рьорих в девет тома е осъществено за пръв път от Международния Център „Рьорих“ (1999-2009). „Листа от дневника“, „Сърцето на Азия“, „От Алтай до Хималаите“, „Държава на Светлината“, „Отворените двери“ и други книги на Николай Рьорих представят неговото научно и литературно-публицистично наследство. Научните трудове на Юрий Рьорих, които изследват културата на Централна Азия, както и философските творби и изследвания върху изкуството на Святослав Рьорих също са достъпни в библиотеката на НС „Рьорих“. В отделен раздел е събрано художественото творчество на Николай и Святослав Рьорих – 38 албума представят уникалните творби на баща и син Рьорих.

Особено интересни и ценни са разделите, които съдържат книги на учени – изследователи на творчеството на семейство Рьорих. Най-изтъкнат съвременен изследовател е Людмила Шапошникова, индолог, историк, мислител, генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва. Забележителни са нейните книги „Великото пътешествие“ (в три тома), „Трънливият път на Красотата“, „Земното творчество на Космическата еволюция“, „Държавата на семейство Рьорих“ и други. В библиотеката могат да бъдат открити и трудовете на П. Ф. Беликов, на рьориховеди от много страни, в това число и от България. Библиотеката разполага и с почти всички издания на международните научно-обществени конференции, провеждани ежегодно от Международния Център „Рьорих“ от 1992 година насам, както и с изданията на Обединения научен център по проблемите на космическото мислене към МЦР. На разположение са и всичките пет тома на поредицата „Да защитим името и наследството на семейство Рьорих“.

В обособен раздел са събрани книгите на Издателски дом „Шалва Амонашвили“, посветени на хуманно-личностната педагогика. Голямо е значението на Антологията на хуманната педагогика, в която са представени трудовете на велики педагози от древността до днес. Могат да бъдат намерени и отделни известни трудове на акад. Шалва Амонашвили, като „Училището на Живота“, „Размишления за хуманната педагогика“, „Защо да не преминем през живота си като герои на духа?“.

Пълно е представено и обществено-научното и художествено списание „Культура и время“, издавано от Международния Център „Рьорих“, което се утвърди като едно от най-добрите списания за култура в Русия. Във фонда на библиотеката са налични всички броеве на списанието от началото на неговото издаване през 2001 година.

Читалнята на библиотеката на НС „Рьорих“ работи с посетители всеки Вторник и Четвъртък от 14 до 18 ч.

Телефон за връзка: 02/ 851 61 19