• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Библиотека на Национално Сдружение „Рьорих“

Библиотеката на Национално сдружение „Рьорих“ разполага с един от най-богатите фондове в България с издания от Николай, Елена, Юрий и Святослав Рьорих и за тях. Това са около 600 заглавия на български, руски, английски, а също така частично и на немски и хинди, разпределени в няколко основни тематични раздела.

Представено е цялостно философското и епистолярно наследство на семейство Рьорих – библиотеката разполага с всички книги на Жива Етика, както и с пълното събрание на писмата на Елена Рьорих, които следва да се разглеждат като неразделна част от тази философска система. Пълното издание на писмата на Елена Рьорих в девет тома е осъществено за пръв път от Международния Център „Рьорих“ (1999-2009). „Листа от дневника“, „Сърцето на Азия“, „От Алтай до Хималаите“, „Държава на Светлината“, „Отворените двери“ и други книги на Николай Рьорих представят неговото научно и литературно-публицистично наследство. Научните трудове на Юрий Рьорих, които изследват културата на Централна Азия, както и философските творби и изследвания върху изкуството на Святослав Рьорих също са достъпни в библиотеката на НС „Рьорих“. В отделен раздел е събрано художественото творчество на Николай и Святослав Рьорих – 38 албума представят уникалните творби на баща и син Рьорих.

Особено интересни и ценни са разделите, които съдържат книги на учени – изследователи на творчеството на семейство Рьорих. Най-изтъкнат съвременен изследовател е Людмила Шапошникова, индолог, историк, мислител, генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва. Забележителни са нейните книги „Великото пътешествие“ (в три тома), „Трънливият път на Красотата“, „Земното творчество на Космическата еволюция“, „Държавата на семейство Рьорих“ и други. В библиотеката могат да бъдат открити и трудовете на П. Ф. Беликов, на рьориховеди от много страни, в това число и от България. Библиотеката разполага и с почти всички издания на международните научно-обществени конференции, провеждани ежегодно от Международния Център „Рьорих“ от 1992 година насам, както и с изданията на Обединения научен център по проблемите на космическото мислене към МЦР. На разположение са и всичките пет тома на поредицата „Да защитим името и наследството на семейство Рьорих“.

В обособен раздел са събрани книгите на Издателски дом „Шалва Амонашвили“, посветени на хуманно-личностната педагогика. Голямо е значението на Антологията на хуманната педагогика, в която са представени трудовете на велики педагози от древността до днес. Могат да бъдат намерени и отделни известни трудове на акад. Шалва Амонашвили, като „Училището на Живота“, „Размишления за хуманната педагогика“, „Защо да не преминем през живота си като герои на духа?“.

Пълно е представено и обществено-научното и художествено списание „Культура и время“, издавано от Международния Център „Рьорих“, което се утвърди като едно от най-добрите списания за култура в Русия. Във фонда на библиотеката са налични всички броеве на списанието от началото на неговото издаване през 2001 година.

Читалнята на библиотеката на НС „Рьорих“ работи с посетители всеки Вторник и Четвъртък от 14 до 18 ч.

Телефон за връзка: 02/ 851 61 19