• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Декларацията за правата на Културата

Lichachov 6-12-13 3-smallНа 6 декември 2013 година в София се състоя Международната конференция на тема „Кирило-Методиевите традиции и Дмитрий Лихачов: пътят към осмислянето на българския принос в европейската култура“, организирана от съоснователите на Клуб „Дмитрий Лихачов“ – Съюза на българските журналисти (СБЖ) и Кирило-Методиевия научен център към БАН. В Конференцията взе участие със съобщение „Декларацията за правата на културата на Д.Лихачов и Пактът Рьорих“ ръководителя на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България Марга Куцарова.

 Конференцията бе проведена в Зала 7 на НДК и събра всички, които ценят и продължават делото на световноизвестния руски учен, както и гости от Русия, Италия и Словакия.

Lichachov 6-12-13 1 smallФорумът е посветен на 1150-годишнината от създаването на славянската писменост, включена в календара на ЮНЕСКО като особено значимо събития за 2013 година, а основни теми бяха освен споменатата годишнина, също и ролята на акад. Дмитрий Лихачов за осмисляне приноса на България в развитието и разпространението на славянската писменост, както и идеята му за приемане на Декларация за правата на културата.

Водеща на международната конференция беше проф. Светлина Николова, една от инициаторките за учредяването на Клуб „Лихачов“.

В началото на форума председателят на СБЖ Снежана Тодорова прочете специалното обръщение на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, която е и патрон на честванията по случай 120-годишнина от организираното журналистическо движение, което ще се проведе през следващата година.

„Не можем да не си припомним думите на акад. Лихачов: „Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейният дух – Кирил и Методий... – се казва в приветствието. Според Ирина Бокова той преоткрива България, българския дух и българската култура, като най-важното е, че изрича сакралните думи, че е държава на духа.

Lichachov 6-12-13 2В Конференцията взеха участие проф. Климентина Иванова (България) с доклад „Старата българска книжнина и нейните изследователи през погледа на акад. Д. С. Лихачов“, проф. Марчело Гардзанити (Италия) с доклад „Кирило-Методиевото наследство и идеята на предренесанса в концепцията на Д. С. Лихачов“, проф. Наталия Понирко (Русия), чието изследване бе посветено на „Църковнославянският език като част от културното наследство на Русия в научните трудове и обществената дейност на Д. С. Лихачов“ и проф. Вера Бокова (Русия), която запозна присъстващите с темата „Държавният исторически музей /Москва/ като хранилище на паметниците на културата“.

Lichachov 6-12-13 7 smallВ рамките на второто заседание на конференцията, посветено на „Декларацията за правата на културата на акад. Дмитрий Лихачов“ и водено от госпожа Снежана Тодорова, председател на СБЖ, се изказаха проф. Петер Женюх от Словакия („Памет и идентичност на традиционния европейски културен континуитет“), д-р Мария Китанова от БАН („Изследвания, свързани със съхраняване на културното наследство в Секцията за етнолингвистика на Института за български език към БАН“, госпожа Калина Канева, автор на книгата за Д.Лихачов „Симетрия на времето“ и госпожа Марга Куцарова, ръководител на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България и председател на Национално сдружение „Рьорих“.


Lichachov 6-12-13 13В своето изказване Марга Куцарова подчерта, че основният принцип, който пронизва всички положения и на Декларацията за правата на културата на Лихачов и на Пакта Рьорих, това е принципът за приоритета на Културата, който трябва да е основополагащ за всеки народ и за всяко правителство.

 Информация и снимки от сайта на СБЖ. Повече информация за Конференцията виж: сайт на Съюза на българските журналисти.

 *

*      *

М. Куцарова „Декларацията за правата на Култарата на Д.Лихачов и Пактът Рьорих“ (из текста на доклада, представен на Конференцията /със съкращения/)

 

Декларацията за правата на Културата е забележителен документ, своеобразно духовно завещание на академик Дмитрий Сергеевич Лихачов, както отбелязва А. С. Запесоцкий.

И макар в своята цялост тя да не е приета от ЮНЕСКО, както е трябвало да стане, според виждането на Лихачов, тази Декларация е важен ориентир, точка на отчитане, ако щете, за всеки народ и за всяко правителство, което претендира да мисли и работи за благото на своя народ.

Защо? Защото Културата е най-важното. Тя „е основата, – се казва в Декларацията, – на социалното и икономическото развитие на народите, на държавите и цивилизациите, на духовното и нравствено възвисяване на човека“.

В Декларацията е изразено веруюто на Лихачов: „извън Културата настоящето и бъдещето на народите, етносите и държавите е лишено от смисъл“.

От горните две постановки идва един най-важния основополагащ принцип, който пронизва цялата Декларация и всички нейни членове, а това е Приоритетът на Културата. И това е естествено – ако ние знаем, че нещо представлява най-голяма ценност както за отделния човек, така и за обществото, правилното действие е тази ценност да бъде приоритет на най-големи грижи във всяка страна. Защото Културата е този източник, който единствено движи напред както отделния човек, така и обществото.

В Декларацията за правата на Културата, в чл. 15, буква „в“ се казва: държавите като субект на международното право трябва строго да съблюдават изискванията на Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт от 14 май 1954 година, защото основният ущърб Културата понася от военните действия.

 В тази част на Декларацията за правата на културата е пряката и непосредствена връзка с Пакта Рьорих. Хагската конвенция от 1954 година за защита на културните ценности по време на въоръжен конфликт се основава на Пакта Рьорих – Конвенцията изрично се позовава на Пакта в своя Преамбюл, както и в своя член 36. Но да се каже това означава да се каже недостатъчно.

Пактът Рьорих е първият международен договор за защита на културните ценности по време на въоръжен конфликт и в мирно време. Той е подписан в Белия дом, във Вашингтон, на 15 април 1935 година от 21 държави. Той е основоположник на съвременното международно право в областта на културата.

Най-важното се състои в това, че Пактът Рьорих, който и понастоящем е действащ международен договор, поради редица исторически събития, и до днес предоставя най-висока и най-всеобхватна защита на културата. Той защитава културните ценности безусловно (т.е. защитата на храмове, музеи и др. не подлежи на преценка от военното командване). Той е единственият в момента международен договор, който защитава не само всички исторически паметници, художествени и културни обекти, но и научните и образователните учреждения. Той също така е единственият понастоящем договор, който защитава и персоналът на културните, художествените, научни и образователни учреждения.

Основният принцип, който пронизва Пакта Рьорих, това е приоритетът на Културата. В мирно време, това означава, че всички обекти на културата, науката и образованието се финансират адекватно, за да могат да изпълняват своята изключително важна роля в живота на обществото. По време на въоръжен конфликт, както бе споменато, този приоритет означава, че културните ценности трябва безусловно да бъдат защитавани, а не да зависят от военни съображения (така е сега в Хагската конвенция от 1954 година).

 Вече стана ясен основният принцип, който обединява Пакта Рьорих и Декларацията за правата на Културата на академик Лихачов – това е принципът за приоритетът на Културата в живота на обществото и държавите.

Но между тях има и редица други много общи принципи и правила, до толкова, че можем да кажем, че техният дух е единен. […] Откриваме дълбоко съзвучие между идеите на Рьорих и Лихачов. Това е разбирането за Културата като основата на развитието или еволюцията на човечеството; основата за истински мир на Земята. Културата включва, и според двамата, и изкуството, и науката, и образованието. Бих искала да обърна внимание тук на нещо особено важно. И според двамата, Рьорих и Лихачов, Културата не е развлечение, не е забавление, не е лукс, и не е някакво допълнително обстоятелство, без което обществото може или не може, защото обременява бюджета.

Културата – това е най-важното, което възпитава, облагородява човека, прави човека Човек. Или както се казва в Декларацията за правата на Културата, член 2: „Културата е определящо условие за реализация на съзидателния потенциал на личността и обществото, ... основа за духовното здраве на нацията, хуманистичен ориентир и критерий за развитието на човека и цивилизацията“. […]

Мисля, че това дълбоко съзвучие между Рьорих и Лихачов не е случайно.

Николай Рьорих е роден и израства в Петербург. Там той се формира като творец, мислител, деятел на науката и културата от световен мащаб. Именно в Петербург, през 1904 година той поставя началото на движението за защита на културното наследство, което започва именно в Русия до революцията, а после става световно с названието „Знаме на Мира“ и води до подписването на Пакта Рьорих в Белия дом през 1935 година.

И академик Дмитрий Лихачов израства, учи се и твори в Петербург. Няма да сгреша, ако кажа, че това са двама мащабни по своя характер учени и деятели на Културата, въплътили в себе си синтетичния дух на руската Култура. Тази култура, разпростряла криле между Изтока и Запада, действително е синтетична и не е случайно, че именно руски хора са източник на идеите за защита на Културата, идеи, които ще подчертая, имат общочовешко и общопланетарно значение. […]

Бих искала да кажа няколко думи и за нашата съвременност. Святослав Рьорих основа в Москва Международен Център „Рьорих“, на който завеща художественото, философско и научно наследство на своите родители. И днес Международният Център „Рьорих“ отново подема в международен мащаб тези най-важни идеи на Рьорих и на Пакта Рьорих за Културата. През 2012 година в Париж, в ЮНЕСКО се състоя изложба, организирана от МЦР, която представя историята на Пакта Рьорих, но също така и неговите основни идеи и актуалност. Тази година изложбата бе проведена в Службата на ООН в Женева, а също така в Аржентина, Чили, Уругвай, Берлин. Предстои провеждането на тези изложби и в други страни и градове през следващите години, тъй като през 2015 ще се навършат 80 години от подписването на Пакта Рьорих.

Необходимо е отново да се утвърждава значението на Културата, както в национален, така и в международен мащаб. В това начинание, безусловно, Пактът Рьорих и Декларацията за правата на Културата на академик Лихачов са съюзници, както и всичкихора, които разбират значението на Културата и се стремят към нейното опазване.

 Парадоксалното е, и с това искам да завърша, че понякога тези, които са направили най-много за защита на Културата, на културните обекти и на хората на творчеството, самите те се нуждаят особено много от нашата защита.

На 10 ноември 1993 година академик Дмитрий Лихачов пише до Президента на Руската Федерация Борис Елцин в защита на Международния Център „Рьорих“ (виж текста на писмото).

 За съжаление думите на академик Лихачов, написани през 1993 година, изцяло съзвучни с концепцията на Рьорих за културата, все още не са разбрани. Ще повторя тези думи: „дълбоко съм убеден: на първо място обществото е отговорно за културата и на второ място – държавата. Не бива да се разрушава обществената инициатива на Фонда „Рьорих“.

Днес, Международният Център „Рьорих“, който извършва такава важна културна дейност, отново е в голяма опасност. На 20 ноември тази година той бе лишен от своя меценат, който му оказваше безценна подкрепа вече над двадесет години. И веднага се разгоряха старите страшни апетити. Отново има желания, декларирани даже в руската преса, да бъде отнета както сградата на МЦР в центъра на Москва, възстановена и реставрирана изцяло с недържавни средства, така и да му бъде отнета безценната колекция от картини на Рьорих. В думите на Лихачов: „Не бива да бъде допуснато нарушаването на волята на С. Н. Рьорих да доведе до трагични, необратими последствия за световната култура“ няма преувеличение.

Битката за Културата е изключително трудна. Но това е и най-важната битка, защото Културата е източник на всичко най-светло и важно в нашия живот.

Своя очерк „Борба за Културата“ Н. Рьорих завършва така: „Сърдечен поздрав на всички приятели и добри сътрудници. Напред, напред и напред!“ [1]

 

 1. Рерих Н.К. Борьба за Культуру // Знамя Мира. Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2005. С. 291.