• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

logo ICRОткрито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ, към руската и международната общественост  

На 7 октомври 2015 година в обществения (недържавен) Музей „Н. К. Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“ в Москва бе проведено извънредно общо събрание, чиито участници бяха единодушни в своето разбиране, че е необходимо да бъде съхранен общественият Музей „Н. К. Рьорих“ – уникално явление в руската и световната култура. Музеят е основан от Святослав Николаевич Рьорих и е създаден, в съответствие с неговата концепция, от Людмила Василевна Шапошникова.

За своята 26-годишна история Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ (МЦР) доказа ефективността и необходимостта на обществените форми на културата в Русия. МЦР успя не само да съхрани предаденото му от Святослав Рьорих наследство, но и да го умножи, а също така да разгърне, въз основа на това наследство, широка музейна, научна и културно-просветна дейност по целия свят. Международният Център „Рьорих“, включващ в себе си обществения Музей „Н. К. Рьорих“, се утвърди не само като най-големият, но и като водещият в света културен и научен център за съхраняване, изследване и популяризиране на наследството на семейство Рьорих. В същото време той стана и фокус на голямо международно обществено движение, насочено към съхраняване на световното културно наследство и утвърждаване на идеите на Николай Рьорих за Мир чрез Култура.

За съжаление, през всички изминали години, от своето създаване и досега, Музеят води тежка и неравна борба за самото си съществуване. Държавните чиновници неведнъж предприемаха и продължават да предприемат опити да променят неговия обществен (неправителствен) статус чрез изземването на наследството в полза на държавата и превръщането на Музея в държавно учреждение. Това убедително демонстрира нетърпимостта на отделни представители на властта към обществените форми на културата, без които е невъзможно духовното възраждане и по-нататъшното развитие на Русия.

Николай Рьорих пише: „Колкото повече време минава, толкова повече общественото и частното начало трябва да стават все по-необходими в делото по опазване на културните съкровища. Делото на културата никога не може да бъде дело само на правителството на страната. Културата е проявление на целия народ, по-точно, на всички народи. Именно затова народното обществено сътрудничество в делото на културата е винаги необходимо за истинското преуспяване“ (Н. К. Рьорих „Постоянна грижа“).

Святослав Николаевич Рьорих, гражданин на Индия, предавайки наследството на своите родители Николай и Елена Рьорих безвъзмездно в Русия с цел създаване на недържавен Музей, в светлината на дадените му от ръководството на страната обещания е разчитал на активна държавна подкрепа, в това число и материална. Тези обещания – с изключение на предаването на имението „Лопухини“от кметството на Москва на МЦР, за да бъде разположен в него общественият (недържавен) Музей „Н. К. Рьорих“ – не са изпълнени до този момент. Нещо повече, през последните две години, след като Музеят загуби финансирането от страна на своя меценат, ръководството на Министерството на културата на Руската Федерация предприема все повече действия, насочени към унищожаването на МЦР и на неговия Музей. Срещу МЦР са инициирани както безброй съдебни дела за изселването му от имението „Лопухини“ (то представлява обект на културното наследство от ХVІІ-ХІХ век, реставрирано е от руини изцяло от МЦР без каквато и да е финансова подкрепа от държавата), така и съшити с бели конци наказателни дела и проверки от страна на прокуратурата и МВР. Провежда се кампания за целенасочено създаване в обществото на негативен образ на МЦР чрез разпространяването в средствата за масова информация и в интернет на изопачена информация за реалното състояние на нещата. Стремежът на Международния Център „Рьорих“ да отстоява волята на Святослав Рьорих и самото си право на съществуване се представя от ръководството на Министерстсвото на културата на РФ като конфронтация с държавата и разпалване на конфликти.

Въпреки това, дори в тези изключително трудни условия на икономическа и информационна блокада, колективът на МЦР при активната подкрепа на обществеността продължава да осъществява научната и културната дейност на своя обществен Музей „Н. К. Рьорих“. Би трябвало като че ли Министерството на културата на Руската Федерация да помогне и изцяло да съдейства на организацията, чиято многогодишна миротворческа дейност получи високата оценка на международната общност, в това число на Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун (изразил благодарност на МЦР и призвал правителствата и народите да защитят нашето общо културно наследство) и на Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова (отбелязала, че дейността на МЦР, насочена към популяризиране на идеите на Николай Рьорих изцяло съответства на мисията и принципите на ЮНЕСКО). В течение на 26 години общественият Музей на МЦР безвъзмездно осъществява културна работа за благото на своето Отечество. Нима разрушителната политика на сегашното ръководство на Министерството на културата на РФ по отношение на МЦР и на неговия Музей „Н. К. Рьорих“ съответства на националните интереси на Русия?

Наследството на семейство Рьорих, представляващо културна ценност от световно значение, може и следва да бъде предмет на плодотворно взаимодействие и сътрудничество между държавните органи и МЦР, но те трябва да се осъществяват при съблюдаване на волята на Святослав Рьорих, както и на правата и законните интереси на основаната от него неправителствена организация – Международния Център „Рьорих“. МЦР и Рьориховите сдружения имат огромен опит в сътрудничеството и взаимодействието с държавните научни и културни организации и ние винаги сме открити за такова сътрудничество и за реализация на съвместни културни проекти, свидетелства за това е и провежданият от МЦР проект „Пактът Рьорих. История и съвременност“, който от 2012 година премина в 98 градове на Русия и в 17 страни по света.

Не бива да се допусне разрушаването на уникалния обществен Център-Музей „Н. К. Рьорих“! Нека помним, че в съответствие с общоприетите международни принципи всяка държава носи отговорност за опазването на своята територия на културно наследство от световно значение не само пред своя собствен народ, но и пред народите на целия свят.

Извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „МЦР“ се обръща към Президента на Руската Федерация В. В. Путин, към Председателя на Правителството на Руската Федерация Д. А. Медведев, към ръководството на Федералното събрание на Руската Федерация с молба да бъдат спрени разрушителните действия на ръководството на Министерството на културата на РФ, насочени към унищожаването на обществения Музей „Н. К. Рьорих“ на МЦР, да бъдат предприети мерки за изпълнение на волята на великия художник и мислител Святослав Рьорих по отношение на предаденото от него в Русия наследство, предназначено за обществения Музей „Н. К. Рьорих“, и да подпомогнат дейността на Музея.

Общото събрание на Международния Център „Рьорих“ се обръща към всички участници в Рьориховото движение, към руската и световната общественост с призив да подкрепят това обръщение, насочено към изпълнение на волята на С. Н. Рьорих и към съхраняването на дейността на основания от него и създаден от Л. В. Шапошникова обществен Музей „Н. К. Рьорих“.


Вижте също: Решение на извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация "Международен Център Рьорих", състояло се в Москва на 7 октомври 2015 г.