• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Ново издание на Международния Център „Рьорих“ – клон в България

Katalog Pact Roerich Sofia K 1 small

Пактът Рьорих. История и съвременност. Каталог на изложбата. По случай 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. – София: Международен Център „Рьорих“ – клон в България, 2015 година – 228 с.: ил. Триезично издание: български, английски, руски.

В края на април 2015 година излезе от печат ново издание на Международния Център „Рьорих“ – клон в България: каталог на изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, която бе организирана под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ от 4 до 13 май 2015 година. Изданието е осъществено благодарение на спомоществователството на Индологическа фондация „Изток – Запад“.

В каталога е представена изцяло изложбата в София, посветена на Пакта Рьорих. Тя включва разделите: „Зараждане на идеята за Пакта“; „История на Пакта Рьорих“; „Пактът Рьорих и България“; „Знакът на Триединството във вековете и културите“; „Идеите на Пакта в художественото творчество на Николай Рьорих“; „Актуалността на Пакта Рьорих“ и „Дейността на Международния Център «Рьорих»“.

Каталогът съдържа текстова част. В нея са публикувани Приветствието на Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун по случай 80-годишнината на Пакта Рьорих и изложбата за Пакта в ООН (2015), както и Приветствието на Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова по случай изложбата в централата на ЮНЕСКО в Париж (2012), която постави началото на Международния изложбен проект на МЦР „Пактът Рьорих. История и съвременност“.

Katalog Pact Roerich Sofia K 2 smallКаталогът включва също така статии на изследователи на творчеството на Рьорих, в които е разкрито значението на Пакта Рьорих от юридическа, историческа и философска гледна точка. Това са следните материали: Марга Куцарова. Пактът Рьорих – основа на международноправната система за защита на културните ценности и нейното бъдеще; Ким Смирнов. Красотата ще спаси света, ако светът спаси красотата; Людмила Шапошникова. Актуалността на Пакта Рьорих в съвременния свят; Людмила Шапошникова. Метаисторическият смисъл на Пакта Рьорих.

Изданието е първото по рода си в България. То е предназначено за интересуващите се от опазването на културното наследство, за юристи, историци, изкуствоведи, културолози, педагози, както и за най-широк кръг читатели.