• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в София

Pact Roerich Sofiya zastavka MK smallНа 4 май 2015 година в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ бе открита изложбата на Международния Център „Рьорих“ – „Пактът Рьорих. История и съвременност“. Съорганизатори на изложбата са Международният Център „Рьорих“, Международният комитет за съхранение на наследството на Рьорих, Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Свети Климент Охридски“, Индологическата фондация „Изток – Запад“, Държавната агенция „Архиви“, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Центърът за източни езици и култури на Софийския университет и Националното сдружение „Рьорих“ със съдействието на Посолството на Руската Федерация в България.

Изложбата бе организирана под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и бе посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО.

Професор Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури на Софийския Pact Roerich Sofiya Fedotov small 2015университет, приветства при откриването на изложбата всички присъстващи, в това число почетните гости: госпожа Мария Донска, главен секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО; госпожа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката; Павел Журавихин, първи заместник-генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва; доц. д-р Мхиал Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“; Роберт Шестаков, първи секретар на Посолството на Русия в България и представител на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация.

Откривайки изложбата, А. Федотов подчерта, че Николай Рьорих за пръв път, посредством Pact Roerich Sofiya SBZh small 2015инициирания от него Пакт, утвърждава идеята за това, че културните ценности принадлежат не на един народ, но на целия свят: именно затова на тези ценности се предоставя международноправна защита. А. Федотов обърна особено внимание и на друга изключително важна идея на Николай Рьорих, заложена в Пакта на Мира – идеята за необходимостта от приоритет на Културата в живота и на обществото, и на държавата. Идеята за водещата роля на Културата, като главно условие за развитието и възхода на човека, обществото и държавата, е основополагаща заPact Roerich Sofiya 2 small 2015 големите български дейци на културата и науката от края на ХІХ – началото на ХХ век и намира отражение в един от най-важните и до днес празници на България – празника на Културата и славянската писменост. Пактът Рьорих утвърждава в планетарен мащаб идеята на Рьорих за приоритета на Културата, затова и Пактът, и творчеството на Рьорих намират дълбок отзвук в България: през този период е създадено Рьориховото общество в България (1930) и Българският комитет за Пакта Рьорих (1934).

Госпожа Мария Донска поздрави присъстващите не само от името на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, но и от името на Генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова, като прочете приветствието, изпратено от госпожа И. Бокова специално по случай откриването в София на изложбата „Пактът Pact Roerich Sofiya Donska smal 2015Рьорих. История и съвременност“. В приветствието си И. Бокова подчертава, че изложбата ни запознава с дейността, идеите и философията на изключителното семейство Рьорих, което има принос за изграждането на световния мир и създаването на нова култура на мислене и общуване между народите. В приветствието на Генералния директор на ЮНЕСКО се проследява дълбоката връзка, от една страна, между основополагащите идеи на Николай Рьорих, който поставя началото на защитата на културните ценности и, от друга страна, принципите и дейността на ЮНЕСКО. „Позволете ми – се казва в приветствието на И. Бокова, – да завърша с думите на Николай Рьорих, които са в пълно съзвучие с мисията и принципите на ЮНЕСКО: «Културата и мирът представляват свещена опора за човечеството. В дни на големи материални и духовни сътресения именно към тези светли прибежища се устремява смутеният дух. (...) Ние трябва всеки според силите си, всеки в своето поле, да ги въвеждаме в заобикалящия ни живот като нещо най-нужно и неотложно... От храмовете, от светилищата на духовността, от всички просветителни центрове трябва нестихващо да звучи световния призив, който унищожава самата възможност за война и който създава за бъдещите поколения нови високи традиции на почитане на всички съкровища на творчеството». (Текстът на приветствието)

Заместник-министърът на образованието и науката госпожа Ваня Кастрева в приветствието си отбеляза, че изложбата е посветена  на две големи годишнини – 70-та от създаването на ЮНЕСКО и 80-та от подписването на Пакта Рьорих, който залага основата на съвременното международно правоPact Roerich Sofiya Kastreva small 2015 в областта на защитата на културните ценности в мирно и във военно време. Същността на изложбата, подчерта В. Кастрева, е изразена в думите на Николай Рьорих: „Там, където е културата, там е и мирът“. Самата ЮНЕСКО в преамбюла на своя Устав утвърждава хуманността и възпитанието в ценности като изрична необходимост и идеал на образованието, с цел насърчаване културата на мира. Пактът Рьорих, отбеляза В. Кастрева, ни напомня за това, че опазването на световното наследство за бъдещите поколения може да се случи само чрез взаимно разбирателство и международно сътрудничество в областите на образованието, науката, културата и комуникациите. Заместник-министърът на образованието и науката В. Кастрева изрази признателност на Международния Център „Рьорих“ за инициативата за провеждане на тази изожба в България. Тя изрази надежда, че изложбата ще стане добър повод и за други последващи образователни и културни събития в подкрепа на хуманността, културата на мира и образованието в устойчиво развитие.

Първият заместник-генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ Павел Журавихин поздрави всички гости с откриването на изложбата и прочете специалното приветствие от името на Людмила Шапошникова, първи вицепрезидент Pact Roerich Sofiya Juravihin small 2015на МЦР, Генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“. „Николай Константинович [Рьорих] винаги е вярвал – подчертава Людмила Шапошникова, – че устойчивите и здрави връзки между нациите и хората най-добре се изграждат въз основа на културното сътрудничество и разгръщането на най-големия и най-богат магнит на човешките отношения – Полето на Културата“. Изтъкнати дейци на изкуството и науката на България през 20-те и 30-те години на миналия век, такива като Борис Георгиев, Васил Стоилов, Николай Райнов, Сирак Скитник, изключително високо са ценили не само изкуството на Николай Рьорих, неговото философско и научно творчество, но и инициирания от него Пакт за защита на културните ценности. Втората световна война става пречка за присъединяването на България към Пакта Рьорих. В края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век обаче, тясното сътрудничество на Святослав Николаевич Рьорих с България намира израз в провежданата от 1978 година от Комитета за култура на страната ни културно-просветна програма „Николай Константинович Рьорих“, която – подчертава в приветствието си Л. Шапошникова, – по своя мащаб е ненадминат и уникален културен проект в света. Провеждането на международния изложбен проект „Пактът Рьорих. История и съвременност“ на българска земя потвърждава неугасващия интерес в България към творчеството и миротворческите идеи на големия представител на световната култура Николай Рьорих. „Уверена съм – отбелязва Людмила Шапошникова, – че изложбата в България ще има важен принос в укрепването на мира и съхраняването на културата на нашата планета“. (Текстът на приветствието)

Pact Roerich Sofiya Shestakov small 2015Роберт Шестаков, първи секретар в Посолството на Руската Федерация в България, представител на Министерството на образованието и науката на Русия, поздрави от името на Посолството с откриването на тази забележителна изложба и посочи, че тя е още една крачка напред в развитието на двустранните отношения между България и Русия не само в областта на културата, но и образованието. Провежданите в рамките на международния изложбен проект „Пактът Рьорих. История и съвременност“ изложби в Европа и в целия свят са значително събитие за съвременната цивилизация. Русия и семейство Рьорих, подчерта Роберт Шестаков, винаги са били свързани заедно, съкровището на тяхното наследство е наша обща ценност и ние го пазим. Господин Шестаков пожела на организаторите успех в провеждането на изложбата не само в София, но, което е важно, и в други градове на България и съобщи, че Посолоството на Русия в България ще подкрепя това начинание. В заключение, Роберт Шестаков особено подчерта, че месец май е месец на Великата Победа във Втората световна война, която нашите предци, бащи и деди съвместно са извоювали и затова поздрави ветераните и пожела на всички щастие и успехи.

В своето изказване Марга Куцарова, ръководител на Клона на Международния Център „Рьорих“ в България, председател на Национално сдружение „Рьорих“, подчерта, че като говорим за Pact Roerich Sofiya Kutsarova small 2015семейство Рьорих и Пакта Рьорих, трябва особено да отбележим и Индия – страната, която Рьорих са обичали и високо са ценили. Индия има значителен принос в утвърждаването на Пакта: нейното правителство, под ръководството на Джавахарлал Неру, приема решение през 1948 година за присъединяване на страната към Пакта. М. Куцарова отбеляза, че изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ ще бъде представена и в други градове на България. За провеждането на образователните цели на изложбата, които ще са насочени особено към мрежата на училищата, асоциирани към ЮНЕСКО, важен принос ще има и издаденият, благодарение на Индологическа фондация „Изток – Запад“, каталог на изложбата, който ще бъде предоставен на тези училища. Марга Куцарова напомни думите на Николай Рьорих, който подчертава, че Пактът Рьорих е не само международен договор, но и образователен закон, който заедно с утвърденото от него Знаме на Мира е призван да възпитава сред подрастващите уважение към културното наследство на своята страна и на всички други страни по света. 

В заключение, от името на Международния Център "Рьорих" Павел Журавихин подари Знамето на Мира на Софийския университет "Свети Климент Охридски", представляван на изложбата от проф. А. Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури на СУ, който съобщи, че Знамето ще бъде предадено на Музея на Софийския университет. Изложбата е до 13 май 2015 г.

Pact Roerich Sofiya Znamya Mira 2015


*

*       *

Пактът Рьорих

Договорът за защита на художествените и научните институции и историческите паметници (Пакт Рьорих) е първият международен договор за защита на културните ценности по време на въоръжен конфликт и в мирно време. Той полага основата на съвременната международноправна система за защита на културните ценности, която включва Хагската конвенция от 1954 година (и двата Протокола към нея, от 1954 и 1999 г.), Конвенцията от 1972 година за опазване на световното културно и природно наследство и други актове на международното право.

Пактът е иницииран от великия руски художник, учен, мислител и обществен деец Николай Рьорих. На 15 април 1935 година във Вашингтон, в присъствието на Президента Рузвелт, представители на Съединените американски щати и на 20 американски републики подписват Пакта Рьорих. Договорът утвърждава предложения от Николай Рьорих отличителен флаг за идентификация на подлежащите на защита обекти, който представлява бяло платно с червена окръжност, в която са вписани три червени кръга. Този флаг става известен в целия свят като Знаме на Мира.

Пактът Рьорих е действащ международен договор, той предоставя безусловна защита не само на историческите паметници и културните обекти, но и на научните и образователните институции и на техния персонал, както в мирно време (включващо безредици и революции), така и по време на въоръжен конфликт.

 Предвидената от Пакта Рьорих защита за обектите на културата, науката и образованието и техния персонал в мирно време и съществуващото в този договор задължение за приемане на законодателни мерки, които да осигурят тази защита, по същество е изискване за приоритет на културата в държавната политика, в дейността на законодателната и изпълнителната власт, и в живота на обществото.


Изложбата "Пактът Рьорих. История и съвременност" на МЦР

Pact Roerich Sofiya izlozhba 5 smallИзложбата представя историята на Пакта Рьорих от зараждането на идеята в началото на ХХ век в Русия до подписването му през 1935 година във Вашингтон. В специален раздел е отразено присъствието на знака на Знамето на Мира в културите на всички народи и епохи, в това число в българската иконопис. Посетителите ще могат да се запознаят с изкуството на Николай Рьорих, посветено на идеите на Пакта и Знамето на Мира. В отделен раздел е представена актуалността на Пакта Рьорих – разрушението на безценни културни ценности от Втората световна война до съвременността. Представена е и дейността на Международния Център-Музей „Рьорих“, насочена към утвърждаване на идеята на Николай Рьорих за мир чрез Pact Roerich Sofiya izlozhba 3 smallкултура.


Пактът Рьорих и България

Международното движение за Пакта Рьорих и Знамето на Мира през 30-те години на ХХ век има значителен принос за подписването на Пакта. България участва в Движението чрез Рьориховото общество в България (създадено през 1930 по инициатива на Николай Райнов, Pact Roerich Sofiya izlozhba arh smallактивни участници: Борис Георгиев, Васил Стоилов, Стоян Омарчевски и др.) и чрез Българския комитет за Пакта Рьорих (създаден през 1934 с ръководител полк. Н. Никифоров, председател на Върховния касационен съд в България). През 1956 година България се присъединява към Хагската конвенция от 1954 година, която се основава на Пакта Рьорих и се позовава на него в своя преамбюл. В края на 70-те – началото на 80-те години на ХХ век страната ни има значим принос за утвърждаването в ЮНЕСКО на идеите на Пакта Рьорих и Знамето на Мира.

За международния изложбен проект "Пактът Рьорих. История и съвременност" на МЦР

Проектът започва през април 2012 в Централата на ЮНЕСКО в Париж, където е проведена първата изложба за Пакта. Понастоящем изложби са Pact Roerich Sofiya izlozhba 8 smallпроведени в Службата на ООН в Женева (2013), в Берлин (2013), в Аржентина, Чили, Уругвай (2013), в Двореца на Мира в Хага (2014). През 2014 и 2015 година изложбата е организирана в редица градове на Индия, а също така в над 70 града на Русия. Провеждането на Международния изложбен проект в Европа, Азия и Латинска Америка продължава и през настоящата юбилейна за Пакта и за ЮНЕСКО година.

 През април 2015 година изложбата бе открита в ООН в Ню Йорк. В приветственото си слово Генералният секретар на Pact Roerich Sofiya 5 small 2015ООН Бан Ки-мун посочва: „Тази година международната общност отбелязва 80-годишнината на Договора за защита на художествените и научните институции и историческите паметници във време, когато неговите идеи никога не са били по-актуални. ... Изложбата отдава дължимото на Пакта Рьорих, който откри пред нас нови пътища, и свидетелства за нашата решимост да утвърждаваме и занапред неговите завети“.

*

*       *

Pact Roerich Sofiya otkrivane smallОткриването на изложбата за Пакта Рьорих в Софийския университет на 4 май 2015 година  бе предшествано от музика на Бах в изпълнение на Иван Кръстев (цигулка) от трио „Белини“. Различните области на изкуството, обединени в пространството на изложбата в Софийския университет, напомниха за мисълта на Николай Райнов за съзидателната сила на красотата. „Най-великият художник на нашето време, Николай Рьорих – пише Н. Райнов, – е съставител на прочутия договор („Пакт Рьорих“), с който много държави се задължиха да издигнат, във време на война, „Знамето на Мира“ над всички културни институти и художествени паметници (църкви, музеи, библиотеки, университети, академии и др.). Този факт говори достатъчно за отношението на изкуството към войната. Изкуството Pact Roerich Sofiya izlozhba 4 smallсъздава – а войната разрушава“.

 В рамките на изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Софийския университет, на 11 май 2015 година в Ректората на СУ бе проведен семинар, посветен на Пакта и Николай Рьорих. В работата на семинара взе участие Надежда Александрова (документационен център на НБУ), която разказа за сътрудничеството на нашия голям художник Васил Стоилов с Николай Рьорих. Тя сподели свои мисли за значението на голямата Програма „Николай Константинович Рьорих“, осъществена през 1978 година от Комитета за култура на България под ръководството на Людмила Живкова. Темата за сътрудничеството на Святослав Рьорих с нашата страна и, преди всичко, с председателя на Комитета за Pact Roerich Sofiya 6 small 2015култура Л.Живкова през 70-те и в началото на 80-те години на миналия век, продължи Лили Цветкова, дългогодишен сътрудник в Централния държавен архив на ДДА. Лили Цветкова, съвместно с нейния колега от ЦДА Огнян Пунев, има принос за историческото изследване на тази значителна тема в държавните и частни архиви. Марга Куцарова, ръководител на Клона на МЦР в България и председател на Национално сдружение „Рьорих“, подчерта приноса на нашата страна за утвърждаване на идеите на Знамето на Мира, както през 30-те години на ХХ век, така и през 70-те години на миналия век. Тя представи значението и актуалността на Пакта Рьорих днес, която е изключително голяма, предвид обстоятелството, че Пактът Рьорих понастоящем е единственият международен договор, който предоставя най-всеобхватна и най-висока зищата на най-широк кръг обекти на културата и техния персонал. Проф. А. Федотов привлече вниманието на присъстващите върху значението на Николай Рьорих като учен и хуманист в планетарен мащаб, което намира израз не само в Пакта Рьорих, но и в други негови значителни начинания, и особено в знаменитата Централноазиатска експедиция на Рьорих. В рамките на семинара бе представен филма на Международния Център „Рьорих“ „Зов на космическата еволюция“.



Материали по темата:

Пактът Рьорих въплъщава удивителна идея - мир чрез култура // Сайт на Съюза на българските журналисти. 05.05.2015

Генералният директор на ЮНЕСКО бе част от делегацията на ООН, начело с Бан Ки Мун, на честванията в Москва // Национална комисия за ЮНЕСКО - България. 11.05.2015

И след 80 години Пактът Рьорих напомня за своята необходимост // Информационна агенция ПИК. 04.05.2015

И след 80 години Пактът Рьорих напомня за своята необходимост // БГНЕС. Информационна агенция. 04.05.2015