• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Нови издания на Международния Център „Рьорих“: Трети том от кореспонденцията на Святослав Рьорих с Кетрин Кембъл

obl Svetoslav Katrin 3 15-06-15 small copyМеждународният Център „Рьорих“ издаде новия Трети том от кореспонденцията на Святослав Рьорих с Кетрин Кембъл „Да действаме в името на доброто е наш свещен дълг“.

„...Действовать во имя добра – наш священный долг“. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмпбелл. В 4 т. Т. III (1936 година). – Москва: Международный Центр Рерихов, 2015. – 376 с., ил.

Кореспонденция на художника, мислителя-хуманист и просветителя Святослав Николаевич Рьорих (1904 – 1993) с близкия сподвижник, деец на Рьориховото движение в САЩ, Кетрин Кембъл (1898 – 1996).

 В Третия том са публикувани писмата на Святослав Рьорих и Кетрин Кембъл от 1936 година, съхранявани в Отдела за ръкописи на Международния Център „Рьорих“.

Каталог на "Книга по пощата"