• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Нови издания на Международния Център „Рьорих“: Трети том от кореспонденцията на Святослав Рьорих с Кетрин Кембъл

obl Svetoslav Katrin 3 15-06-15 small copyМеждународният Център „Рьорих“ издаде новия Трети том от кореспонденцията на Святослав Рьорих с Кетрин Кембъл „Да действаме в името на доброто е наш свещен дълг“.

„...Действовать во имя добра – наш священный долг“. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмпбелл. В 4 т. Т. III (1936 година). – Москва: Международный Центр Рерихов, 2015. – 376 с., ил.

Кореспонденция на художника, мислителя-хуманист и просветителя Святослав Николаевич Рьорих (1904 – 1993) с близкия сподвижник, деец на Рьориховото движение в САЩ, Кетрин Кембъл (1898 – 1996).

 В Третия том са публикувани писмата на Святослав Рьорих и Кетрин Кембъл от 1936 година, съхранявани в Отдела за ръкописи на Международния Център „Рьорих“.

Каталог на "Книга по пощата"