• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Посещение в Международния Център „Рьорих“ на Посланика на Индия в Русия

240215 Poseshtenie Ind poslanik newsНа 24 февруари 2015 година общественият Музей „Николай Константинович Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“ бе посетен от Извънредния и Пълномощен посланик на Република Индия в Руската Федерация господин П. С. Рагхаван и неговата съпруга Барбара Рагхаван, както и от заместник-директора на Културния център „Джавахарлал Неру“ господин Санджай Джейн и Секретарят на Посланика по връзките с обществеността госпожа Зайнаб Азимова.

 Индийските гости с голям интерес се запознаха с експозицията на Музея „Н. К. Рьорих“. Господин Рагхаван високо оцени работата на сътрудниците на музея по опазването, изучаването и популяризирането на наследството на семейство Рьорих.

240215 1 Poseshtenie Ind poslanik smallСлед като разгледа експозицията на Музея Посланикът с голям интерес изслуша съобщението на президента на МЦР А. П. Лосюков и на вицепрезидента А. В. Стеценко за дейността на Международния Център „Рьорих“, в това число в международен аспект. Посланикът на Индия прояви особен интерес към такива направленията от дейността на МЦР, като сътрудничеството с Международния мемориален тръст „Рьорих“ (Наггар, Индия), а също така към Международния изложбен проект на МЦР „Пактът Рьорих. История и съвременност“, който с голям успех се провежда из много страни в света ,в това число и Индия.