• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Нови издания на Международния Център „Рьорих“

Spravochnik t1 small 19-02-15Издателството на Международния Център „Рьорих“ публикува първия том от тритомния Справочник по наследството на семейство Рьорих. Т.1: „Руски и чуждестранни изследователи на наследството на семейство Рьорих“.

 Справочник по наследию Рерихов. Т. 1: Российские и зарубежные исследователи наследия Рерихов / под общ.ред. Л. В. Шапошниковой. – М.: Международный Центр Рерихов, 2015. – 344 с.

 Началото на 2015 година е ознаменувано с излизането от печат на първия том на справочното издание по наследството на семейство Рьорих под общата редакция на Л. В. Шапошникова. От планираните три тома, първият издаден е посветен на изследователите на живота и творчеството на семейство Рьорих. В него са обобщени резултатите от работата в тази област на учени, художествени критици, дейци на културата и други за периода от 1896 до 2014 година. Книгата позволява да се проследят основните етапи в развитието на рьорихознанието, да бъдат представени ключовите фигури в тях, основните публикации, доминиращите теми.

Изданието е предназначено за изкуствоведи, историци, културолози, философи, представители на други хуманитарни науки, за всички, които се интересуват от живота и творческото наследство на семейство Рьорих, за тези, които се трудят на попрището на Рьориховото културно движение.

Колективът на Международния Център „Рьорих“ изразява сърдечна благодарност на сътрудниците на Тверската областна обществена организация „Рьорих“ за финансовата помощ при издаването на книгата.