• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Нови издания на Международния Център „Рьорих“

Spravochnik t1 small 19-02-15Издателството на Международния Център „Рьорих“ публикува първия том от тритомния Справочник по наследството на семейство Рьорих. Т.1: „Руски и чуждестранни изследователи на наследството на семейство Рьорих“.

 Справочник по наследию Рерихов. Т. 1: Российские и зарубежные исследователи наследия Рерихов / под общ.ред. Л. В. Шапошниковой. – М.: Международный Центр Рерихов, 2015. – 344 с.

 Началото на 2015 година е ознаменувано с излизането от печат на първия том на справочното издание по наследството на семейство Рьорих под общата редакция на Л. В. Шапошникова. От планираните три тома, първият издаден е посветен на изследователите на живота и творчеството на семейство Рьорих. В него са обобщени резултатите от работата в тази област на учени, художествени критици, дейци на културата и други за периода от 1896 до 2014 година. Книгата позволява да се проследят основните етапи в развитието на рьорихознанието, да бъдат представени ключовите фигури в тях, основните публикации, доминиращите теми.

Изданието е предназначено за изкуствоведи, историци, културолози, философи, представители на други хуманитарни науки, за всички, които се интересуват от живота и творческото наследство на семейство Рьорих, за тези, които се трудят на попрището на Рьориховото културно движение.

Колективът на Международния Център „Рьорих“ изразява сърдечна благодарност на сътрудниците на Тверската областна обществена организация „Рьорих“ за финансовата помощ при издаването на книгата.