• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Ръководителите на музеи пишат до Президента на Русия

stoletie logo 14-04-2014в. „Столетие“, 14 април 2014 г.

Ръководителите на над седемдесет музеи на Русия се обърнаха към държавния глава на своята страна с искане да спаси неправителствения Музей „Н. К. Рьорих“. Откритото писмо до президента В. В. Путин е извънредна мярка и отчаян опит да се съхрани известната по света институтиция на културата, оказала се на границата на гибел след загубата на своя меценат в лицето на Мастер-Банк. Многобройните обръщения към Министерството на културата на Русия, към столичните власти, към „собственици на заводи, вестници, параходи“ останаха без отговор. И ето че се решиха търпеливите музейни работници на подобна стъпка с надеждата да помогнат на колегите си.

Уважаеми Владимир Владимирович!

Ние се обръщаме към Вас от името на музейната общност с искане да подкрепите неправителствения Музей „Н. К. Рьорих“ и да съдействате за продължаване на неговата културно-просветна дейност като част от структурата на Международния Център „Рьорих“. Останал без финансовата подкрепа на своя меценат, този музей – на световно ниво – понастоящем се оказа пред заплахата от разрушаване.

За 24-те години от своето създаване Музеят „Н. К. Рьорих“ се превърна в убедителен пример на неправителствената форма на културата, която е успешна в делото по съхраняване на културно наследство от световно значение.

Достатъчно е да се посочи, че през тези години Музеят сформира уникална художествена сбирка от произведения на семейство Рьорих. Първоначално наброяваща около 400 произведения, тя нарасна повече от два пъти. Днес тя е най-голямата в света музейна колекция от произведения на семейство Рьорих.

Фондовете на музея наброяват над 12 000 единици. Освен произведенията на четиримата Рьорих, тук се съхраняват и други уникални сбирки, в това число колекция на древна източна бронзова пластика, тибетска иконография, най-голямата колекция от картини на съвременни художници космисти. Неотделима част от музейната сбирка е безценният архив на семейство Рьорих.

През дългите години на работа, под ръководството на директора на Музея Людмила Василиевна Шапошникова е изграден високо професионален колектив, който натрупа огромен практически опит в научно-изследователската работа по реставрация и атрибутиране на живописта на Николай и Святослав Рьорих. Тази дейност се осъществява в тясно сътрудничество със специалисти от водещи музеи на страната, в това число Третяковската галерия, Руския музей, ДМИИ „А. С. Пушкин“.

Неправителственият Музей „Н. К. Рьорих“ е и уникален просветен център, който от 1992 година организира подвижни изложби на картини на Рьорих в Русия и извън пределите й. Над 500 такива изложби са организирани в 300 музея и художествени галерии. Те са посетени от около 4 милиона човека.

Освен това, Музеят реализира големи международни изложбени проекти, посветени на миротворческите идеи на Николай Рьорих за защита и опазване на културното наследство, издава сериозни научни трудове, провежда международни научни конференции.

В продължение на почти четвърт век Музеят „Н. К. Рьорих“ представлява изключително важна част от художествения живот на страната. Чрез неговия пример ние виждаме не само грижовно, но и професионално отношение на обществеността към историческото културно наследство от миналото.

Ние сме убедени, че запазването и развитието на този Музей е наша обща грижа.

Уважаеми Владимир Владимирович, ние се обръщаме към Вас с молба да помогнете на неправителствения музей „Н. К. Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“ при решаването на възникналите проблеми.

Реалната помощ на държавата би могла да се изрази в предаване на Международния Център „Рьорих“ на имението „Лопухини“, в което е разположен Музеят, за безвъзмездно и безсрочно ползване.

Не се съмняваме, че Вашето положително държавно решение по този въпрос ще се превърне в значително събитие на обявената от Вас Година на културата в Русия.

С уважение,

 По-долу следват подписите на ръководителите на над седемдесет музея на Русия от Москва до Забайкалието.