• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Ръководителите на музеи пишат до Президента на Русия

stoletie logo 14-04-2014в. „Столетие“, 14 април 2014 г.

Ръководителите на над седемдесет музеи на Русия се обърнаха към държавния глава на своята страна с искане да спаси неправителствения Музей „Н. К. Рьорих“. Откритото писмо до президента В. В. Путин е извънредна мярка и отчаян опит да се съхрани известната по света институтиция на културата, оказала се на границата на гибел след загубата на своя меценат в лицето на Мастер-Банк. Многобройните обръщения към Министерството на културата на Русия, към столичните власти, към „собственици на заводи, вестници, параходи“ останаха без отговор. И ето че се решиха търпеливите музейни работници на подобна стъпка с надеждата да помогнат на колегите си.

Уважаеми Владимир Владимирович!

Ние се обръщаме към Вас от името на музейната общност с искане да подкрепите неправителствения Музей „Н. К. Рьорих“ и да съдействате за продължаване на неговата културно-просветна дейност като част от структурата на Международния Център „Рьорих“. Останал без финансовата подкрепа на своя меценат, този музей – на световно ниво – понастоящем се оказа пред заплахата от разрушаване.

За 24-те години от своето създаване Музеят „Н. К. Рьорих“ се превърна в убедителен пример на неправителствената форма на културата, която е успешна в делото по съхраняване на културно наследство от световно значение.

Достатъчно е да се посочи, че през тези години Музеят сформира уникална художествена сбирка от произведения на семейство Рьорих. Първоначално наброяваща около 400 произведения, тя нарасна повече от два пъти. Днес тя е най-голямата в света музейна колекция от произведения на семейство Рьорих.

Фондовете на музея наброяват над 12 000 единици. Освен произведенията на четиримата Рьорих, тук се съхраняват и други уникални сбирки, в това число колекция на древна източна бронзова пластика, тибетска иконография, най-голямата колекция от картини на съвременни художници космисти. Неотделима част от музейната сбирка е безценният архив на семейство Рьорих.

През дългите години на работа, под ръководството на директора на Музея Людмила Василиевна Шапошникова е изграден високо професионален колектив, който натрупа огромен практически опит в научно-изследователската работа по реставрация и атрибутиране на живописта на Николай и Святослав Рьорих. Тази дейност се осъществява в тясно сътрудничество със специалисти от водещи музеи на страната, в това число Третяковската галерия, Руския музей, ДМИИ „А. С. Пушкин“.

Неправителственият Музей „Н. К. Рьорих“ е и уникален просветен център, който от 1992 година организира подвижни изложби на картини на Рьорих в Русия и извън пределите й. Над 500 такива изложби са организирани в 300 музея и художествени галерии. Те са посетени от около 4 милиона човека.

Освен това, Музеят реализира големи международни изложбени проекти, посветени на миротворческите идеи на Николай Рьорих за защита и опазване на културното наследство, издава сериозни научни трудове, провежда международни научни конференции.

В продължение на почти четвърт век Музеят „Н. К. Рьорих“ представлява изключително важна част от художествения живот на страната. Чрез неговия пример ние виждаме не само грижовно, но и професионално отношение на обществеността към историческото културно наследство от миналото.

Ние сме убедени, че запазването и развитието на този Музей е наша обща грижа.

Уважаеми Владимир Владимирович, ние се обръщаме към Вас с молба да помогнете на неправителствения музей „Н. К. Рьорих“ на Международния Център „Рьорих“ при решаването на възникналите проблеми.

Реалната помощ на държавата би могла да се изрази в предаване на Международния Център „Рьорих“ на имението „Лопухини“, в което е разположен Музеят, за безвъзмездно и безсрочно ползване.

Не се съмняваме, че Вашето положително държавно решение по този въпрос ще се превърне в значително събитие на обявената от Вас Година на културата в Русия.

С уважение,

 По-долу следват подписите на ръководителите на над седемдесет музея на Русия от Москва до Забайкалието.