• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

До Президента на Руската Федерация В. В. Путин

Novye IzvestiyaОТКРИТО ПИСМО от деятели на културата, науката и обществени дейци в защита на неправителствения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих"

Публикувано във вестник "Новые известия" от 10.04.2014

Към момента на публикуване, Откритото писмо и петицията са подписани от над 100 000 човека. Събирането на подписи продължава: www.change.org/roerichmuseum

(петицията и откритото писмо в защита на Музея могат да бъдат подписана на български, руски, английски, а така също на други европейски езици)