• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Извънредна конференция на МЦР и съвместно съвещание на рьориховите и обществено-културни организации

Prezidium IMG 0038Извънредна конференция на Международния Център „Рьорих“ и съвместно съвещание на представителите на рьориховите и обществено-културни организации  

24.02.2014 г.

(от сайта на МЦР)

 На 22 февруари 2014 година в Москва се проведе Извънредна конференция (Общо събрание) на Международния Център „Рьорих“ (МЦР). За президент на МЦР бе избран ръководителят на Комитета за съхраняване на наследството на Рьорих Александър Прохорович Лосюков, а за вицепрезидент – първият заместник-генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ Александър Виталиевич Стеценко.

Същият ден се проведе съвместно съвещание, в което взеха участие представителите на близо сто рьорихови и обществено-културни организации от Русия и други страни, в това число Белорусия, Украйна, Латвия, Естония, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Канада, Австрия, България, Германия, Финландия.

Обсъдена бе крайно тежката ситуация, създала се около неправителствения Музей „Н. К. Рьорих“ след отнемане на лиценза на Мастер-Банк. Като червена нишка в изказванията премина мисълта за това, че главната задача в настоящия момент е да не се допусне прекратяване дейността на Музея и да се запази неговият неправителствен статус, тъй като това е непременното условие за предаването в Русия от Святослав Рьорих на наследството на неговото семейство, на чиято основа бе създаден Центърът-Музей „Н. К. Рьорих“. А това че ръководството на страната не откликна за три месеца на обръщенията на МЦР за помощ нагледно илюстрира несъответстващото на времето отношение на държавата към неправителствените форми на културата в нашата страна.

Участниците в срещата констатираха, че неправителственият Музей „Н. К. Рьорих“ е изключително важен международен и руски обект на културата, водеща организация в запазването, изучаването и популяризирането на наследството на семейство Рьорих. В тази връзка у никого от присъстващите не възникна съмнение в необходимостта и в бъдеще да се оказва всестранна подкрепа на музея и МЦР в цялост, в това число и доброволна помощ при провеждане на възстановителните и реставрационни дейности.

Но без съдействието и вниманието от страна на държавата ще бъде много трудно да се поправи положението. Мнозина от представителите на рьориховите сдружения с дълбоко безпокойство  отбелязаха, че даже 21 години след кончината на Святослав Рьорих неговата последна воля така и не е изпълнена. В частност, Министерството на културата на Руската Федерация фактически противодейства на признаването на Международния Център „Рьорих“ за наследник на завещанието на Святослав Николаевич Рьорих.

Въпреки задълженията на държавата всестранно да подкрепя неправителствения Център-Музей „Н. К. Рьорих“, властите на Москва в лицето на департамента за градско имущество не изпълняват приетите по-рано решения за предоставяне на МЦР на облекчена ставка за наем (една рубла за кв.м. на година) за Имението „Лопухини“. А то бе реставрирано и продължава да се възстановява изначалният му вид изцяло със средства на меценатите и народни дарения.

В тази връзка участниците в съвещанието приеха две открити обръщения към Президента на Русия и към кмета на град Москва.

В хода на дискусията участниците в съвещанието стигнаха единодушно до виждането, че независимо от финансовите трудности, е необходимо да бъдат продължени най-значимите програми и проекти. Основно културно мероприятие за 2014 и 2015 година за всички рьорихови организации ще бъде международният изложбен проект „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветен на 80-годишнината от подписването на този договор и 140-годишнината от рождението на Николай Рьорих. Популяризацията на идеите, заложени в Пакта, а също на наследството на семейство Рьорих, ще бъде основното съдържание на изложбения проект, който в настъпващата година ще обхване много региони на Русия.sAVESHTANIE 22-02-2014 IMG 0032


 Материали по темата:

Международно съвещание в подкрепа на неправителствения Музей "Н.К.Рьорих" // Интернет-портал "Музеите на Русия", 22.02.2014 г.

Резолюция на Съвместното съвещание // Сайт на Международния съвет на Рьориховите организации "Святослав Н. Рьорих"