• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Издания

Korica Sv RoerichСто години от рождението на Святослав Рьорих: Материали от Международната научно-обществена конференция, София, 30–31 октомври 2004. С.: Национално сдружение „Рьорих“, 2006. – 156 с.

В настоящото издание са събрани докладите, изнесени на Международната научно-обществена конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих и проведена на 30–31 октомври 2004 година в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София. В представените материали са разгледани аспекти на творчеството и живота на семейство Рьорих и сътрудничеството им с България.
Конференцията бе организирана от Националното сдружение „Рьорих“ (България), Международния Център-Музей „Рьорих“ в Москва, Международния съвет на организациите „Рьорих“, Българското регионално отделение на Международната академия по информатизация, Естонското сдружение „Рьорих“ и Украинското Рьорихово общество – отделение на Международния Център-Музей „Рьорих“.

Въведение