• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Издания

1 Ruskiat kosmizamРуският космизъм и новият космически мироглед: Материали от Международната научно-обществена конференция, София, 15 май 2008. С.: Национално сдружение „Рьорих“, 2010 – 193 с.

В настоящето издание са събрани докладите, представени на Международната научно-обществена конференция „Руският космизъм и новият космически мироглед“, проведена на 15 май 2008 година в Националния музей „Земята и хората“. Конференцията бе осъществена в рамките на Програма „Николай Рьорих. Художник, учен, мислител, хуманист“ (2008), посветена на 80-годишнината от завършването на Централноазиатската експедиция на Николай Рьорих и 30-годишнината от провеждането на програмата „Н. К. Рьорих“ от Комитета за култура под ръководството на Людмила Живкова.
Конференцията бе организирана от Националното сдружение „Рьорих“, Центърa за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Международния Център „Рьорих“ (Москва), Украинското Рьорихово общество (Киев), Националния музей „Земята и хората“.

Предговор
Приветствие от Президента на Република България

 

izdanie CAE SofiaЦентралноазиатската експедиция на Николай Рьорих (1923 – 1928): Доклади от Научно-обществената конференция, София. С.: Български център по проблемите на космическото мислене, Национално сдружение „Рьорих“, Център за източни езици и култури към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2009 – 167 с.

В настоящето издание са събрани докладите, представени на Научно-обществената конференция, посветена на най-голямата научна експедиция на ХХ век – Централноазиатската експедиция на Николай Рьорих (1923 – 1928). Конференцията бе проведена на 23 октомври 2009 година в Центъра за източни езици и култури към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в нея взеха участие изследователи от Центъра за източни езици и култури и Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Международния Център „Рьорих“, БАН, Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“, Националното сдружение „Рьорих“, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и други.
Конференцията бе организирана от Центъра за източни езици и култури към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българския научен център по проблемите на космическото мислене и Националното сдружение „Рьорих“.

Предговор

 

LSh Za novoto kosmichesko misleneЛюдмила Шапошникова
За новото космическо мислене: Сборник ст. – С.: Национално сдружение „Рьорих“, 2008. – 183 с., ил. Превод от руски.

Авторът на изданието е изтъкнат руски учен, философ и писател, основател и генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва, академик, заслужил деятел на изкуствата на Руската Федерация.
В сборника са включени статии на Людмила Шапошникова, посветени на новото космическо мислене. Чрез тях българският читател ще може да се запознае макар и с малка, но представителна част от нейното творчество, свързано с научното осмисляне на идеите на философската система Жива Етика. Статиите разкриват историческата и философската основа за формиране на новото космическо мислене, основните проблеми, които то повдига, както и историята на създаването на Обединения научен център по проблемите на космическото мислене.
В сборника е включен и раздел, посветен на автора.

Предговор
Людмила Шапошникова. Исторически и културни особености на новото космическо мислене
Людмила Шапошникова. „Светлината на Утринната звезда“
Марга Куцарова. За новото космическо мислене и Русия. За автора на настоящия сборник.

 

Korica Sv RoerichСто години от рождението на Святослав Рьорих: Материали от Международната научно-обществена конференция, София, 30–31 октомври 2004. С.: Национално сдружение „Рьорих“, 2006. – 156 с.

В настоящото издание са събрани докладите, изнесени на Международната научно-обществена конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих и проведена на 30–31 октомври 2004 година в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София. В представените материали са разгледани аспекти на творчеството и живота на семейство Рьорих и сътрудничеството им с България.
Конференцията бе организирана от Националното сдружение „Рьорих“ (България), Международния Център-Музей „Рьорих“ в Москва, Международния съвет на организациите „Рьорих“, Българското регионално отделение на Международната академия по информатизация, Естонското сдружение „Рьорих“ и Украинското Рьорихово общество – отделение на Международния Център-Музей „Рьорих“.

Въведение

 

korica Po zakonite na krasotataПо законите на красотата. Посвещава се на 60-годишнината от рождението на Людмила Живкова: Сборник ст. – С.: Национално сдружение „Рьорих“, 2002. – 46 с., ил.

 „Людмила Живкова е единственият в ХХ век държавен деец, който е възприел много дълбоко Жива Етика и е видял в нея огромни възможности за усъвършенстване на държавния строй и одухотворяване на този строй чрез културата и високата философска мисъл. Тя много добре разбира, че държавата трябва да се строи и да живее по законите на красотата. Но на нея й е много трудно и не само трудно, но и опасно“ – това са думите на Святослав Рьорих за Председателя на Комитета за култура на България Людмила Живкова. Настоящето юбилейно издание отдава почит на един истински подвижнически живот, отдаден за утвърждаването на Красотата и Светлината на Културата.

В изданието ще намерите статията на генералния директор на Центъра-Музей „Н. К. Рьорих“ Людмила Шапошникова, озаглавена „Людмила Живкова – държавен деец и подвижник“, както и две статии на самата Людмила Живкова, които разкриват нейното вдъхновено разбиране за ролята на културата в еволюцията на човечеството. Статията на Л. Шапошникова „Етическата философия на космическата еволюция“ дава знания за философската система Жива Етика – извора, от който е черпила вдъхновение Л. Живкова.

Вместо увод

Людмила Шапошникова. Етическата философия на космическата еволюция


kambanaКамбана на съвестта: Бюлетин на Международната културна акция, посветена на съдбата на колекция от 288 картини на Николай Рьорих и Святослав Рьорих, дарени на Международния Център-Музей „Рьорих“ в Москва и незаконно присвоени от Държавния музей на Изтока в Русия. С.: Българско сдружение „Рьорих“, 2000 – 23 с.

 

Бюлетинът „Камбана на Съвестта“ е издаден през 2000 година от Българско сдружение „Рьорих“ (понастоящем Национално сдружение „Рьорих“), което участва в Международната културна акция на Международния Съвет на организациите „Рьорих“ в подкрепа на справедливото искане на Международния Център „Рьорих“ да му бъдат предадени 288 картини на Николай и Святослав Рьорих, незаконно присвоени и задържани от Държавния музей на Изтока в Русия, въпреки последната воля на Святослав Рьорих, който ги завещава на Международния Център-Музей „Рьорих“.

В изданието е публикувано Обръщението на Международния съвет на организациите „Рьорих“ от 19 февруари 2000 година към международната културна и академична общественост, както и статии и обръщения, писма до държавни институции, интервюта за различни СМИ на видни културни дейци, учени и журналисти от Русия и други държави, които се включват в инициативата. Сред имената на защитниците на волята на Святослав Рьорих са, разбира се, първият вицепрезидент на Центъра-Музей „Н. К. Рьорих“ Людмила Шапошникова, както и академик Дмитрий Лихачов, академик Шалва Амонашвили, академик М. П. Бехтерева, извънредният и пълномощен посланик на Русия Юлий Воронцов, академик Б. Раушенбах, А. Карпов и много други. В изданието e публикувано и известното писмо на Святослав Рьорих до Рьориховите общества по света „Не бива да се отлага“.

Изданието се разпространява безплатно и е призив на НС „Рьорих“ към българската общественост да не остава равнодушна към грубото потъпкване на волята на твореца и мислителя Святослав Рьорих, който дълбоко и трайно е бил свързан и с България.


 7 Buletin Nikolay RoerichНиколай Рьорих: Юбилеен бюлетин, посветен на 125-годишнината от рождението на великия руски художник, културен деец, учен, поет и философ. С.: Българско сдружение „Рьорих“, 1999 – 8 с.

Юбилейният бюлетин „Николай Рьорих“ включва следните статии и очерци: Леонин Андреев,  „Държавата на Рьорих“; Святослав Рьорих, „Николай Рьорих – художник и прорицател“; Николай Рьорих „Приветствие към Българската асоциация“, а така също хронология на живота и творчеството на Николай Рьорих и материал, посветен на Пакта Рьорих и Знамето на Мира.


 8 Patiat na ozarenietoНиколай Рьорих. Пътят на озарението: албум. С.: Министерство на културата, МФ „Св. Св. Кирил и Методий“, Галерия за чуждестранно изкуство, Българско сдружение „Рьорих“, [1994][63] с.

Албумът съдържа около 50 репродукции на етюди от хималайския цикъл на Николай Рьорих от фонда на Националната галерия за чуждестранно изкуство в София. Изданието включва също така текстове от философската система Жива Етика, поетични произведения на Николай Рьорих, откъси от произведения на Елена Рьорих, очерци на Николай Райнов и Богомил Райнов за творчеството на Николай Рьорих, както и основни дати от живота и творчеството на Н. Рьорих.