• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Национално сдружение „Рьорих“

Национално сдружение „Рьорих“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. В съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, то е регистрирано в Софийски градски съд и в Министерството на правосъдието – Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
   Сдружението е създадено през 1993 година. През 2001 година то е преименувано, като първоначално му название Българско сдружение „Рьорих“ е променено на Национално сдружение „Рьорих“. От 2003 година Сдружението е институционален член на Международния Център „Рьорих“.
   Целите на Сдружението, заложени в неговия Устав, са:
– възраждане на духовността и културата на човечеството, и в частност на българския народ, и формиране на ново мислене чрез изучаване и разпространение на идеите и философското, научното и художественото наследство на семейство Рьорих;
– съхраняване и защита на художественото, научното и философското наследство на семейство Рьорих, представляващо изключителна ценност за цялото човечество;
– развитие, чрез опознаване на културата на другите народи, на международното сътрудничество, насочено към постигане на общочовешки мир и братство;
– разширяване на познанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на културата, науката, изкуството и духовността;
– участие в развитието на културния живот и създаване на условия за изява на творческите възможности на младото поколение.