• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Национално сдружение „Рьорих“

Национално сдружение „Рьорих“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. В съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, то е регистрирано в Софийски градски съд и в Министерството на правосъдието – Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
   Сдружението е създадено през 1993 година. През 2001 година то е преименувано, като първоначално му название Българско сдружение „Рьорих“ е променено на Национално сдружение „Рьорих“. От 2003 година Сдружението е институционален член на Международния Център „Рьорих“.
   Целите на Сдружението, заложени в неговия Устав, са:
– възраждане на духовността и културата на човечеството, и в частност на българския народ, и формиране на ново мислене чрез изучаване и разпространение на идеите и философското, научното и художественото наследство на семейство Рьорих;
– съхраняване и защита на художественото, научното и философското наследство на семейство Рьорих, представляващо изключителна ценност за цялото човечество;
– развитие, чрез опознаване на културата на другите народи, на международното сътрудничество, насочено към постигане на общочовешки мир и братство;
– разширяване на познанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на културата, науката, изкуството и духовността;
– участие в развитието на културния живот и създаване на условия за изява на творческите възможности на младото поколение.